DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2010-1(16)-170-177

ГЕНЕЗИС ПОНЯТТЯ “ЗОБОВ’ЯЗАННЯ” В ЮРИДИЧНОМУ ТА ЕКОНОМІЧНОМУ НАПРЯМКАХ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Ігор Віталійович Орлов

Анотація


Розглянуто генезис поняття “зобов’язання” в юридичному та економічному напрямках бухгалтерського обліку, еволюцію зобов’язання як облікової категорії в історії бухгалтерської думки.

Ключові слова


бухгалтерський облік; зобов`язання як облікова категорія; юридичний аспект поняття зобов`язання; економічний аспект поняття зобов`язання

Повний текст:

PDF

Посилання


Соколов Я.В. Бухгалтерский учет: от истоков до наших дней: [Учебн. пособие для вузов] / Я.В. Соколов – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1996. – 638 с.

Бутинець Ф.Ф. Історія розвитку бухгалтерського обліку: [Навчальний посібник для студентів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит”] / Ф.Ф. Бутинець. –Житомир: ЖІТІ, 1998. –320 с.

Бутинець Ф.Ф. Історія розвитку бухгалтерського обліку. [Навчальний посібник для студентів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит”] / Ф.Ф. Бутинець. -Ч. І. Житомир: ЖІТІ, 1999. – 928 с.

[Електронний ресурс] – Режим доступу: http:// revolution.allbest.ru/audit/00036192_2.html


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.