DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2010-1(16)-138-149

СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ ДЛЯ МОНІТОРИНГУ РІВНЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЇХ ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Юлія Юзефівна Мороз

Анотація


Розглядаються наявні підходи до побудови системи показників для моніторингу фінансової стійкості підприємств. Здійснено її адаптацію і інтерпретацію в умовах функціонування сільського господарства.

Ключові слова


сільськогосподарські підприємства; моніторинг фінансової стійкості підприємств; система показників для моніторингу; облікове забезпечення сільськогосподарських підприємств

Повний текст:

PDF

Посилання


Білик М.Д. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. / М.Д. Білик, О.В. Павловська, Н.М. Притуляк, Н.Ю. Невмержицька. – К.: КНЕУ, 2005. – 592 с.

Діяльність підприємств – суб’єктів підприємницької діяльності за 2008 рік: статистичний збірник. – К.: Держкомстат України, 2009. – 326 с.

Діяльність підприємств – суб’єктів підприємницької діяльності, 2006. Статистичний збірник. Частина I. – К.: Держкомстат України, 2007. – 258 с.

Ковалев В.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: учебник /В.В. Ковалев, О.Н. Волкова.. — M.: OOO “ТК Велби”, 2002. – 424 с.

Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз сільськогосподарських підприємств: навч. посібник / Л.А. Лахтіонова. – К.: КНЕУ, 2004. – 365 с.

Савицкая Г.В. Экономический анализ: учебник / Г.В. Савицкая. – 11-е изд., доп. и перераб. – М.: Новое знание, 2005. – 651 с.

Цал-Цалко Ю.С. Фінансовий аналіз: підруч. / Ю.С. Цал-Цалко. – 2-ге вид., доп. – Житомир: ЖОО ГО “Спілка економістів України”, 2009. – 516 с.

Цал-Цалко Ю.С. Стан і розвиток економічного потенціалу аграрного та промислового секторів національного господарства України: монографія /Ю.С. Цал-Цалко, О.Г. Денисюк, Ю.Ю. Мороз. – Житомир: ЖОО ГО “Спілка економістів України”, 2009. – 218 с.

Чуев И.Н. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: учебник для ВУЗов / И.Н. Чуев, Л.Н. Чуева. – М.: ИТК “Дашков и Ко”, 2006. – 368 с.

Шеремет О.О. Фінансовий аналіз: навчальний посібник. – К.: Кондор ,2005. – 196 с.

Кондрашов А., Комарова И. Великие мысли великих людей. – М.: Ринол классик, 2009. – 1920 c.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.