DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2010-1(16)-93-99

МЕТОДИЧЕСКИЕ ВOПРОСЫ ФИНАНСОВОГО БИЗНЕС АНАЛИЗА ВЫРУЧКИ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РЕСПУБЛИКИ БОЛГАРИЯ

Росица Недкова Иванова

Анотація


Рассмотрено методики финансового бизнеса анализа выручки от продажи продукции в предприятиях Республики Болгария.

Ключові слова


республика Болгария; предприятия; реализация продукции на предприятиях; финансовый бизнес анализ выручки от реализации продукции предприятий

Повний текст:

PDF

Посилання


Закона за счетоводството, ДВ бр.21/1998 г., изм. ДВ бр.105/2006 г. в сила от 01.01.2007 г.

Закона за счетоводството, ДВ бр.69/2008 г., в сила от 05.09.2008 г. Дополн. разпоредби, Параграф 1, т. 11.

Закона за счетоводството, ДВ бр.69/2008 г., в сила от 05.09.2008 г. Допълн. разпоредби, Параграф 1, т. 12.

Счетоводен стандарт 18 “Приходи”, обн. ДВ бр.30/2005 г., изм. ДВ бр.86/2007 г. в сила от 01.01.2008 г.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.