DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2010-1(16)-88-92

ТЕОРЕТИКО-ЕКОНОМІЧНЕ ПІДҐРУНТЯ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ

Ірина Валеріївна Замула, Віталій Вікторович Травін

Анотація


Розглянуто проблему, пов’язану з наслідками розповсюдження “економічного раціоналізму”, а також формування теоретичного основи формування екологічної свідомості.

Ключові слова


формування екологічної свідомості; економічний раціоналізм

Повний текст:

PDF

Посилання


Вальрас Л. Элементы чистой политической экономии / Л. Вальрас.- М.: Изограф, 2000.- 448 с.

Веблен Т. Теория делового предприятия / Пер. с англ. / Торстейн Веблен. – М.: Дело, 2007. – 288 с.

Веблен Т. Теория праздного класса. / Веблен Т. Пер. с англ. и вступ. ст. С.Г. Сорокиной / Под общ. ред. В.В. Мотылева.- М.: Прогресс, 1984.- 367 с.

Гайдай Т.В. Інституція як інструмент інституційного економічного аналізу //Економічна теорія.- 2006. – № 2. - с. 53-64.

Гэлбрейт Дж. Новое индустриальное общество: пер. с англ. /Дж. Гэлбрейт.- СПб.: Terra Fantastica, 2004.- 602 с.

Норт Д. Інституції. Інституційна зміна та функціонування економіки / Даглас Норт / Пер. з англ. І. Дзюб. – К.: Основи, 2000. – 198 с.

Философия экономики: Учеб. пособие для высш. учеб. заведений / Отв. ред. С.В. Синяков. – К.: “Альтерпрес”, 2002. – 384 c.

Ходжсон Д. Экономическая теория и институты: Манифест современной институциональной экономической теории / Джеффри Ходжсон / Пер. с англ.- М.: Дело, 2003. - 464 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.