DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2010-1(16)-76-87

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ У КОРПОРАЦІЯХ

Віктор Валерійович Євдокимов, Юрій Дмитрович Довгаль

Анотація


Розглянуто фінансові та нефінансові методи оцінки ефективності комп’ютерних інформаційних систем, запропоновано порядок впровадження комп’ютерної системи бухгалтерського обліку у корпораціях. Визначено прямі й непрямі чинники економічного ефекту впровадження КСБО і відповідно до цього запропоновано порядок його розрахунку та комплекс показників (на прикладі модуля “Облік ТМЦ”), що можуть використовуватись при визначенні ефективності різних складових (модулів) комп’ютерної системи бухгалтерського обліку, передбачених структурою бухгалтерської служби корпорації.

Ключові слова


корпорація; бухгалтерський облік у корпораціях; комп`ютерна система бухгалтерського обліку; комп`ютерні інформаційні системи; фінансові методи оцінки ефективності комп`ютерних інформаційних систем

Повний текст:

PDF

Посилання


Васильків Н.М. Опорний конспект лекцій з дисципліни “Ефективність інформаційних систем” з освітньо-кваліфікаційного рівня “Спеціаліст” для спеціальності “Економічна кібернетика”. – Тернопіль: Економічна думка, 2005. – 98 с. – c. 4-5 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.library. tane.edu.ua/files/EVD/IV_06/okl_ec.pdf.

Скрипкин К.Г. Экономическая эффективность информационных систем. – М.: ДМК Пресс, 2002. – 256 с.: ил.

Мурадян А.Г. Тайное и явное //Business online. – 2001. – № 4. – С. 57-62.

Козаченко В.Е. Управление общей стоимостью владения КИС//Корпоративные системы. – 2002. – № 2. – с. 13-20 [Електронний ресурс]. –Режим доступу: http://www.library.dgtu.donetsk.ua/fem/vip97/97_03.pdf.

Мурадян А.Г. ИТ-бюджет – приятного аппетита! // Business Online. – 2001. – № 4. – С. 53-56.

Мурадян А.Г. ТСО изнутри – версия 2 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.telecominfo.ru/?t=414.

Толкач В. Balanced Scorecard - взгляд в будущее [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.management.com.ua/strategy/str051 .html.

Целых А.Б. Всесторонний анализ эффективности информационных проектов. “Cбалансированное” решение [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.auр.ru/articles/management/ /14.htm.

Кляшторная О. Оценка ИТ-проектов. Что выбрать?// Директор ИС. – 2003. – № 06 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.osp.ru/cio/2003/06/022.htm.

Макфарлэйн Г. ИТ-служба в зеркале сбалансированных показателей//Computerworld. – 2000. – № 42 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.e-commerce.pl.ua/pdf_files/2004_2.pdf.


Пристатейна бібліографія ГОСТ






Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.