DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2010-1(16)-57-67

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ТРУДА КАК ОСНОВА ТОВАРНО-ДЕНЕЖНОЙ ЭКОНОМИКИ

Мечислав Добия

Анотація


Рассмотрено основные этапы становления экономики и бухгалтерского учета. Представлено способы измерения и реестрации издержек учета и уравнение обмена, размера публичного сектора и кредитов.

Ключові слова


товарно-денежная экономика; бухгалтерский учет труда; способы измерения и реестрации издержек учета; уравнение обмена; размер публичного сектора и кредитов

Повний текст:

PDF

Посилання


Buchholz Todd, (2007), New ideas from dead economists. An introduction to modern economic thought, A Plume Book, New York.

Dobija Mieczysław, (2004a), Determinanty wartości pracy ludzkiej, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, SKwP, Warszawa.

Dobija Mieczysław, (2004b), Natura pieniądza i kapitału a samoregulacja w gospodarce towarowo-pieniężnej, [w] Noga A. (red) Zmiany instytucjonalne w polskiej gospodarce rynkowej, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa.

Dobija Mieczysław, (2007) ,Abstract Nature of Capital and Money, [w], Linda M. Cornwall (ed.), New Developments in Banking and Finance, Chapter 4, pp. 89-114, New York: Nova Science Publishers, Inc.

Dobija Mieczysław, (2008), “Labour productivity ratio and international comparison of economic performance – Formalization of the PPP theory and preliminary examinations”, Paper presented at IEA 15th World Congress, Istanbul, Turkey, June 25-29, 2008 Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1159729.

Dobija Mieczysław, (2009), Produktywność pracy a rozmiar sektora publicznego, Master of Business Administration, nr 1(96), Styczeń – Luty 2009.

Duwendag Dieter, Ketterer Karl-Heinz, Kosters Wim, Pohl Rudiger, Simmert Diethard, (1993), Teoria pieniądza i polityka pieniężna, Poltex, Warszawa.

Galbraith John Keneth (1982) Pieniądz pochodzenie i losy, PWE, Warszawa.

Ifrah Georges, (1990), Dzieje liczby czyli historia wielkiego wynalazku, Zakład Narodowy im. Ossolińskich-Wydawnictwo, Wrocław.

Krawczuk Aleksander, (1990), Siedmiu przeciw Tebom, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.

Kurek, Bartosz. (2004), Culture Creating Function of Accounting, [w] Dobija M., Martin S., General Accounting Theory. Towards Balancing the Society, Cracow University of Economics.

Mattessich, Richard. (2000), The Beginnings of accounting and accounting thought-Accounting practice in the Middle East (8000 B.C. to 2000 B.C.) and accounting thought in India (300 B.C. and the Middle Ages), New York, NY: Garland Publishing, Inc.

Oppenheim A.L., (1957), A Bird’s-Eye View of Mesopotamian Economic History, [in] Trade and Market in the Early Empires, The Free Press, New York.

Polanyi Karl, Arensberg Konrad and Pearson Harry, (1957), Trade and Market in the Early Empires, The Free Press, New York.

Rushkoff Douglas, (2008), Waluta open source, [w] Brockman John, (2008), Niebezpieczne idee we współczesnej nauce, Smak Słowa, Sopot.

Schmandt-Besserat Denis, (1988), Accounting in Prehistory, Vth World Congress of Accounting Historians, Sydney.

Schmandt-Besserat Denis, (2007), Jak powstało pismo, Wydawnictwo AGADE, Warszawa.

Struve W., (1969), Some New Data on the Organisation of Labour and on Social Structure in Sumer During the Reign of the IIIrd Dynasty of Ur [in] Ancient Mesopotamia, Nauka, Moskwa, 1969.

Tyumenew A, (1969), The State Economy of Ancient Sumer, [in] Ancient Mesopotamia, Nauka, Moskwa.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.