DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2010-1(16)-47-56

НЕОБХІДНІСТЬ ДОТРИМАННЯ ПРИНЦИПІВ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ З МЕТОЮ ЗБЕРЕЖЕННЯ МАЙНА ПІДПРИЄМСТВА

Анатолій Петрович Дикий

Анотація


Розглянуто найбільш поширені серед науковців принципи організації бухгалтерського обліку, проведено їх узагальнення та запропоновано додати нові принципи організації бухгалтерського обліку з метою забезпечення збереження майна підприємства.

Ключові слова


підприємство; майно підприємства; принципи організації бухгалтерського обліку; збереження майна підприємства

Повний текст:

PDF

Посилання


Барнгольц С.Б. Методология экономического анализа деятельности хозяйствующего субъекта: [учеб. пособие] / С.Б. Барнгольц, М.В. Мельник. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 240 с.

Вербицька Л.В. Організація бухгалтерського обліку на підприємствах малого бізнесу в Україні / Л.В. Вербицька. – К.: МАУП, 2000. – 342 с.

Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” № 996-XIV від 16.07.1999 р.: [Електронний ресурс].–Режим доступу:http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=996-14&test=4/UMfPEGznhhgnE.Ziv6CI8tHdlFIsFggkRbI1c.

Зудина Л.Н. Организация управленческого труда [Текст]: учебное пособие /Л.Н. Зудина. – М.: ИНФРА-М, 1997. – 251 с.

Кузьминский А.Н. Организация бухгалтерского учета и анализа хозяйственной деятельности / А.Н. Кузьминский, В.В. Сопко. – К.: Вища школа,1986. – 256 с.

Литвин Ю.Я. Організація бухгалтерського обліку, контролю і аналізу в сільському господарстві / Ю.Я. Литвин, В.А. Полторадня. – Тернопіль: “Тернопіль”,1998. – 375 с.

Малюга Н.М. Наукові дослідження в бухгалтерському обліку: [навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів ] / Н.М. Малюга / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ПП “Рута”, 2003. – 476 с.

Нидлз Б. Принципы бухгалтерского учета / Б. Нидлз, Х. Андерсон, Д. Колдуэлл: [Пер. с англ.] / Под ред. Я.В. Соколова. – М.: Финансы и статистика,1997. – 496 с.

Нимчинов П.П. Общая теория бухгалтерского учета / П.П. Нимчинов. – К.: Вища школа, 1977. – 240 с.

Пильменштейн Д.И. Основы бухгалтерского учета: 2-е изд. /Д.И. Пильменштейн. – М.: Статистика, 1974. – 160 с.

Смирнов Э.А. Основы теории организации / Э.А. Смирнов. – М.: Аудит, Юнити, 1998. – 375 с.

Тарас А.Е. Безопасность бизнесмена и бизнеса: [практ. пособ.] /А.Е. Тарас. – Мн.: “Сэкай”, 1996. – 180 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.