САНАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ ТА РОЛЬ КОНТРОЛІНГУ В ЇЇ ПРОВЕДЕННІ

Н. О. Гура, С. М. Гнатенко

Анотація


У статті визначено необхідність застосування процедури санації підприємства в умовах фінансової кризи. Розглянуто класичну модель санації та кожну її складову. Досліджено головні аспекти стратегічного контролінгу підприємства, який забезпечує життєздатність підприємства в довгостроковому періоді на основі управління існуючим потенціалом та створення додаткових факторів успіху.

Ключові слова


фінансова криза; класична модель санації підприємства; процедура санації підприємства; стратегічний контролінг підприємства

Повний текст:

PDF

Посилання


Закон України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, від 14.05.1992, N 2343-XII, внесення змін від 04.06.2009 № 1442-VI /1442-17

Контроллинг как иструмент управления предприятием / Под. ред. Н.Г. Данилочкиной. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 2008. – 297 с.

Лишиленко О.М. Напрями вдосконалення обліку та аудиту фінансових результатів.//Бухгалтерський облік та аудит. – 2005. – № 6. – с. 16-23.

Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2004. – 132 с.

Петрусевич Н.Ю. Застосування контролінгу у сфері управління оборотним капіталом // Матеріали VII Міжнародних наук конф. “Наука і освіта”2004”. – Том 15.-Дніпропетровськ: Наука і освіта. – 2004. – С. 33-34.

Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємств: Навч. посібник. –К.:КНЕУ, 2008. – 412 с.

Титов М.І. Банкрутство: Матеріально-правові та процесуальні аспекти / За наук. ред. В. М. Гайворонського. – Х.: Консум, 2005. – С. 49.

N. Zdrowomyslоw, C. Spies, M. Gellink: Sanierung in Krisenzeiten // Der Betribswirtschaft. – 2004. – № 2. – S. 25


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2010-1(16)-31-36

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.