DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2014-3(30)-459-465

РОЗВИТОК МЕХАНІЗМУ ВЕНЧУРНОГО ФІНАНСУВАННЯ В УКРАЇНІ: ОБЛІКОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ

Ганна Юріївна Яковець

Анотація


Розглянуто особливості венчурного фінансування в світі, що дозволило виявити існуючі проблеми за тематикою дослідження. Проаналізовано принципові характеристики венчурного капіталу, з’ясовано суб’єкти механізму венчурного фінансування та визначено їх інтереси у процесі здійснення венчурної діяльності. Охарактеризовано ризики здійснення венчурної діяльності для кожного її суб’єкта. Окрім цього, визначено форми участі венчурного капіталіста в діяльності підприємства-інноватора, що принципово відрізняє венчурне фінансування від інших способів фінансування суб’єктів господарювання. Встановлено характер впливу венчурного фінансування на формування інформації в системі бухгалтерського обліку про венчурну діяльність суб’єкта господарювання. Отримані результати дослідження сприяють побудові бухгалтерського обліку венчурної діяльності, яка б дозволила задовольнити всі обліково-аналітичні потреби управління венчурною діяльністю суб’єкта господарювання.


Ключові слова


венчурний капітал; механізм венчурного фінансування; венчурні інвестори; інноваційні підприємства; бухгалтерський облік

Повний текст:

PDF

Посилання


Абрацумов А. 1000 терминов рыночной экономики : справочное пособие / А.Абрацумов, Ф.Стерликов. – М. : Крон-Пресс, 1993. – 124 с.

Білецька Г.М. Організаційно-економічні аспекти використання венчурного капіталу в інноваційній діяльності підприємств / Г.М. Білецька, Я.Р. Мельник // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : наук. зб. ; за ред. І.Г. Ткачук. – Івано-Франківськ : ВДВ ЦІТ Прикарпатського нац. ун-ту імені Василя Стефаника, 2008. – Вип. ІV. – Т. 1. – 285 с.

Ермоченко О.Н. Развитие механизма венчурного финансирования в России / О.Н. Ермоченко // Вестник ВолГУ / Серия 3: Финансы. Бухгалтерский учет. – 2008. – № 1 (12). – С. 63–68.

Жежуха В.Й. Ризики інноваційної діяльності підприємств / В.Й. Жежуха // Науковий вісник Нац. лісотехнічного ун-ту України. – 2009. – Вип. 19.2. – С. 177–182.

Живиця А.Э. Зарубежный опыт венчурного инвестирования как основа активизации деятельности венчурных фондов в Российской Федерации / А.Э. Живиця // Инновации и инвестиции / Вестник УГТУ-УПИ. – 2010. – № 4. – С. 115–125.

Українська асоціація венчурного капіталу планує залучити $ 40 млрд до 2020 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://news.finance.ua/ua/news/~/339364.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.