DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2014-3(30)-449-458

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ВИТРАТ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Жанна Миколаївна Ющак

Анотація


Один з факторів збільшення інвестиційної вартості підприємства ефективне використання його інноваційного потенціалу, що є запорукою підвищення інвестиційної привабливості компанії. Основною проблемою сучасного обліку інновацій є відсутність єдиної системи облікових регістрів і бухгалтерських рахунків для відображення витрат, доходів і результатів інноваційної діяльності. Розглянуто основні недоліки сучасного обліку інновацій та фактори, що впливають на інноваційну діяльність у країнах, що розвиваються. Визначено об’єкти обліку інноваційної діяльності, досліджено підходи вчених до відображення витрат інноваційної діяльності на рахунках бухгалтерського обліку (15 «Капітальні інвестиції», 23 «Виробництво», 941 «Витрати на дослідження і розробки») та наведено можливі розрізи аналітичного обліку таких витрат: інформаційні витрати, витрати на підготовку інноваційної діяльності (нематеріальні), витрати на підготовку інноваційної діяльності (матеріальні), виробничі витрати інноваційної діяльності.


Ключові слова


інновації; інноваційна діяльність; витрати інноваційної діяльності

Повний текст:

PDF

Посилання


Гнилицька Л. Удосконалення обліку витрат на освоєння й розробку нової продукції в приладобудуванні / Л.Гнилицька // Бухгалтерський облік і аудит. – 2007. – С. 45–48.

Грицай О.І. Напрями удосконалення обліку витрат на інноваційні процеси / О.І. Грицай // Проблеми економіки та менеджменту / Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». – 2010. – № 683. – 253 с.

Жук В.М. Концептуальні підходи вирішення поверхневих та глибинних проблем обліку інноваційної діяльності / В.М. Жук // Облік і фінанси АПК. – 2011. – № 1. – С. 36–39.

Загородній А.Г. Фінансово-економічний словник / А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк. – 3-тє вид., доп. і перероб. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2011. – 844 с.

Загородній А.Г., Напрями удосконалення обліку витрат на інновації / А.Г. Загородній, А.Б. Бойчук [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http : //ena.lp.edu.ua:8080/bits tream/ntb/13975/1/46_309-313_Vis_727_Menegment.pdf.

Закон України «Про інноваційну діяльність» від 04.07.2002 № 40-ІV у редакції Закону від 08.09.2011 р. № 3715-VI.

Кантаєва О.В. Концептуальнi проблеми розвитку системи бухгалтерського облiку в управлiннi iнновацiйними процесами [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/6213/1/PPRBS_11.pdf.

Корнейчук Б.В. Проблемы статистического учета и анализа инновационной деятельности / Б.В. Корнейчук // Экономика и управление. – 2012. – № 7. – С. 27–31.

Крупка Я. Варіанти обліку інноваційних процесів на підприємстві / Я.Крупка // Бухгалтерський облік і аудит. – 2008. – № 5. – С. 11–18.

Кузнецова О.Н. Модель управленческого учета инновационной деятельности предприятия / О.Н. Кузнецова [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: //www.journal-discussion.ru/publication.php?id=195.

Руководство Осло. Рекомендации по сбору и анализу данных по инновациям / Совместная публикация ОЭСР и Евростата ; пер. «Центр исследований и статистики науки». – 3-е изд. – М., 2010. – 107 с.

Статистичний щорічник України за 2012 рік / за ред. Осауленка О.Г. – К. : Державна служба статистики України, 2013. – 552 с.

Яламова Є.С. Особливості обліку інноваційних витрат / Є.С. Яламова // Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки. – 2010. – № 2. – С. 432–439.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.