DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2014-3(30)-440-448

ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Оксана Вікторівна Олійник, Тетяна Василівна Барановська

Анотація


Висвітлюються особливості методики економічного аналізу маркетингової діяльності промислових підприємств як дієвого інструменту управління маркетингом з метою досягнення синергетичного ефекту від здійснення виробничої та збутової діяльності суб’єктів господарювання. Акцентовано увагу на підвищенні актуальності маркетингової діяльності для отримання конкурентних переваг у боротьбі за споживача та ринки збуту в умовах різкого падіння платоспроможного попиту населення. Встановлено послідовність здійснення економічного аналізу маркетингової діяльності промислових підприємств, що передбачає вивчення зовнішнього середовища, маркетинговий аналіз та аналіз ефективності маркетингової діяльності. Визначено основні проблемні питання, що виникають під час аналітичних досліджень ефективності маркетингової діяльності, а саме обмеженість та недоступність інформаційної бази, складність та неефективність використання виключно формалізованих методів, недостатність висококваліфікованих фахівців-аналітиків.


Ключові слова


маркетингова діяльність; фінансова звітність; зовнішній економічний аналіз; внутрішній економічний аналіз

Повний текст:

PDF

Посилання


Житна І.П. Економічний аналіз : навч. посібник / І.П. Житна, І.В. Тацій, П.Є. Житний. – Луганськ : СНУ ім. В.Даля, 2006. – 296 с.

Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств : навч. посібник / М.Я. Коробов. – К. : Знання, КОО, 2000. – 378 с.

Любушин Н.П. Теория економического анализа: учеб.-метод. комплекс / Н.П. Любушин, В.Б. Лещева, Е.А. Сучков ; под ред. проф. Н.П. Любушина. – М. : Юристъ, 2002. – 480 с.

Мельник М.В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия : учеб. пособие / М.В. Мельник, Е.Б. Герасимова. – М. : ФОРМУМ ; ИНФРА-М, 2007. – 192 с.

Мних Є.В. Економічний аналіз діяльності підприємства : підручник / Є.В. Мних. – К. : Київ. Нац. торг.-екон. ун-т., 2008. – 514 с.

Савицкая Г.В. Экономический анализ : учебник / Г.В. Савицкая. – 9-е изд., испр. – М. : Новое знание, 2004. –640 с.

Чумаченко Н.Г. Принятие решений в управлении производством / Н.Г. Чумаченко, А.П. Савченко, В.Г. Коренев. – К. : «Техніка», 1978. – 192 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.