DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2014-3(30)-428-439

ІНСТИТУЦІЙНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ КРЕАТИВНОГО ОБЛІКУ В КОНТЕКСТІ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА

Ірина Анатоліївна Юхименко-Назарук

Анотація


Обґрунтовано актуальність проведення досліджень проблематики креативності бухгалтерського обліку на основі застосування інституційної економічної теорії з метою одержання нових наукових результатів. Визначено сутність креативного обліку як інституційного явища облікової системи та обґрунтовано його відмінність від облікової політики підприємства. Обґрунтовано основні причини появи і поступового поширення креативного обліку в країнах світу. Встановлено взаємозв’язок економічних інтересів користувачів облікової інформації та облікової політики підприємства. Виділено два основні підходи щодо розуміння ролі креативного обліку в системі бухгалтерського обліку. Обґрунтовано окремі випадки використання методів та способів креативного обліку, за допомогою яких можна впливати на фінансові результати діяльності підприємства. Запропоновано шляхи обмеження застосування креативного обліку шляхом необхідності здійснення формулювання «правил гри» під час здійснення вибору з існуючих облікових альтернатив.


Ключові слова


креативний облік; облікова політика; інституційна теорія обліку

Повний текст:

PDF

Посилання


Генералова Н.В. Профессиональное суждение и его применение при формировании отчетности, составленной по МСФО / Н.В. Генералова // Бухгалтерский учет. – 2005. – № 23. – С. 54–61.

Ковалев В.В. Бухгалтерский баланс в исторической ретроспективе / В.В. Ковалев // Вестник Санкт-Петербургского гос. ун-та. – 2011. – № 3. – С. 85–99.

Легенчук С.Ф. Креативний облік в національній системі бухгалтерського обліку / С.Ф. Легенчук // Теорія та методологія бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2009. – Вип. 2 (14). – С. 88–101.

Пушкар М.С. Сучасні проблеми обліку : монографія / М.С. Пушкар ; за ред. докт. екон. наук, проф. М.С. Пушкаря. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 268 с.

Райс Э. Разоблачение тайн бухгалтерского учета. Как разобраться в бухгалтерской отчетности и в финансовом анализе / Э.Райс. – М. : ЗАО «Олимп–Бизнес», 2006. – 352 с.

Чалий І. Бухоблік для дорослих. МСФЗ-трансформація. Управління прибутком. Податки / І.Чалий. – Х. : Фактор, 2011. – 400 с.

Шерр И.Ф. Бухгалтерия и баланс / И.Ф. Шерр. – 3-е изд. ; пер. с 5-го нем. изд. С.И. Цедербаума ; ред., доп. и прим. проф. Н.С. Лунского. – М. : «Экономическая жизнь», 1925. – 579 с.

Karmanska A. Etyka w dydaktyce rachunkowosci / A.Karmanska // Zeszyty teoretyczne rachunkowosci. – 2005. – T. 26 (82). – S. 138–165.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.