DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2014-3(30)-399-415

ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Людмила Олександрівна Штанько

Анотація


Розглянуто сутність інвестиційної привабливості, яка є індикатором залучення потенційних інвесторів. Об’єктом дослідження обрали підприємства кондитерської промисловості. Загальна ситуація в галузі створює позитивний або негативний інвестиційний клімат для підприємства, тому в роботі досліджено стан кондитерської галузі за останні два роки. Встановлено, що  інвестиційний клімат в Україні для кондитерських підприємств серйозно погіршився протягом 2013–2014 років. Важливою складовою для оцінки інвестиційної привабливості є визначення джерел, які залучають підприємства для фінансування своєї інвестиційної діяльності. Для більш поглибленої оцінки були обрані  такі виробники, як АТ «ВО «КОНТI», ПАТ «Полтава-кондитер» та ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен». На основі даних зазначених підприємств у роботі проаналізовано джерела фінансування їх інвестиційної діяльності, що показало використання як власних коштів, так і довгострокових кредитів. Проведений аналіз вказав на підвищення інвестиційної активності кондитерських підприємств за останні роки. В підсумках дослідження зроблено висновки щодо інвестиційної привабливості кондитерських підприємств на сучасному етапі.


Ключові слова


інвестиційна привабливість; інвестиційна діяльність промислових підприємств; джерела фінансування інвестиційної діяльності; кондитерська промисловість

Повний текст:

PDF

Посилання


Бланк И.А. Основы инвестиционного менеджмента / И.А. Бланк. – Т. 2. – К. : Эльга-Н, Ника-Центр, 2001.– 444 с.

Говорушко Т.А. Формування джерел фінансування інвестиційної діяльності на підприємствах кондитерської промисловості в умовах глобалізації економіки : монографія / Т.А. Говорушко, Г.В. Сілакова. – К. : Логос, 2013. – 208 с.

Кузьмін О.Є. Діагностика інвестиційної привабливості підприємств регіону / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник // Економіка і регіон : Науковий вісник Полтавського нац. техн. ун-ту імені Юрія Кондратюка. – 2011. – № 30. – С. 23–28.

Носова О.В. Інвестиційна привабливість підприємства / О.В. Носова // Стратегічні пріоритети. – 2007. – № 1 (2). – С. 120–126.

Павлова О.С. Підвищення інвестиційної привабливості підприємств виноробства : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 / «Економіка та управління підприємствами» / О.С. Павлова. – Одеса, 2012. – 20 с.

Пересада А.А. Інвестиційний аналіз : підручник / А.А. Пересада, Ю.М. Коваленко, С.В. Онікієнко. – К. : КНЕУ, 2003. – 485 с.

Підсумки роботи харчової промисловості за січень–жовтень 2014 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://minagro.gov.ua/node/15313.

Савчук В.П. Анализ и разработка инвестиционных проектов // В.П. Савчук, С.И. Прилико, Е.Г. Величко. – М. : Абсолют-В, Эльга, 1999. – 304 с.

Свекла К.А. Конкурентоспроможність та економічна безпека підприємства / К.А. Свекла, І.О. Кузнецова // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. «Економіка: реалії часу і перспективи», м. Одеса, 20–21 лютого 2014 р.). – Т. 2. – Одеса : ОНПУ, 2014.– C. 64–65.

Скриньковський Р.М. Методичні рекомендації до оцінювання інвестиційної привабливості підприємств / Р.М. Скриньковський // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 23. – С. 62–67.

Товстенюк О.В. Інвестиційна привабливість як об’єкт діагностики / О.В. Товстенюк // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка» / «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». – 2012. – № 727. – С. 381–386.

Турило А.М. Методика оцінки інвестиційної безпеки підприємства / А.М. Турило, С.В. Капітула // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 2 (80). – С. 140–143.

Харламова Г.О. Оцінювання привабливості об’єктів інвестування / Г.О. Харламова // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 9. – С. 73–79.

Шевченко А.В. Щодо розвитку інвестиційних процесів у харчовій промисловості України. Аналітична записка / А.В. Шевченко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/articles/1539/.

Шестак О.В. Сучасний стан та тенденції розвитку кондитерської галузі / О.В. Шестак // Вісник НТУ «ХПІ». – 2013. – № 6 (980). – С. 132–137.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.