DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2014-3(30)-380-398

АНАЛІЗ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ПРОЦЕСИ УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ І ВИКОРИСТАННЯМ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ

Ал-Хакіма Амар Шлебат

Анотація


Досліджено фактори впливу на процеси управління формуванням і використанням капіталу підприємств аграрної галузі. Здійснено діагностику усіх складових його системи фінансового забезпечення. Обґрунтовано, що найбільше впливає на процеси формування та функціонування капіталу галузі державна підтримка сільського господарства, яку умовно можна розділити на пряму фінансову підтримку через бюджетні асигнування та опосередковану – через спеціальні режими та механізми оподаткування суб’єктів сільського господарства. Аргументовано, що досі існують певні протиріччя цього механізму, які полягають у диспропорції щодо доступу всіх суб’єктів до джерел пільгових ресурсів (особливо, що стосується малого та середнього бізнесу); відсутності ринкового механізму фінансової підтримки; відсутності єдиної критеріальної бази щодо відбору суб’єктів та об’єктів кредитування, цілей, ліміту та розміру кредиту на одного позичальника; відсутності прозорості та складності механізму пільгового кредитування та процедури компенсації відсотків за ними.


Ключові слова


управління формуванням капіталу; використання капіталу; фінансове забезпечення; державна підтримка сільського господарства; фінансова підтримка; підприємства аграрної галузі; ефективність управління; фактори впливу на ефективність діяльності підприємств

Повний текст:

PDF

Посилання


Бюджетний моніторинг : аналіз виконання бюджету за 2013 рік / В.В. Зубенко, І.В. Самчинська, А.Ю. Рудик та ін. ; ІБСЕД, Проект «Зміцнення місцевої фінансової ініціативи (ЗМФІ-II) впровадження», USAID. – К., 2014. – 80 c. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ibser.org.ua/UserFiles/File/Monitor%20Quat%202013/KV__IV_2013_Monitoring_ukr.pdf.

Бюджетний моніторинг : аналіз виконання бюджету за 2009 рік / І.Ф. Щербина, А.Ю. Рудик, В.В. Зубенко, І.В. Самчинська та ін. ; ІБСЕД, Проект «Зміцнення місцевої фінансової ініціативи (ЗМФІ-II) впровадження», USAID. – К., 2009. – 136 c. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ibser.org.ua/UserFiles/File/BudgetMonitor/KV_IV_2009_Monitoring_ukr.pdf.

Щербина І.Ф. Бюджетний моніторинг : аналіз виконання бюджету за 2010 рік / І.Ф. Щербина, А.Ю. Рудик, В.В. Зубенко ; ІБСЕД, Проект «Зміцнення місцевої фінансової ініціативи (ЗМФІ-II) впровадження», USAID. – К., 2010. – 142 c. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ibser.org.ua/UserFiles/File/BudgetMonitor/KV_IV_2010_Monitoring_ukr(1).pdf.

Бюджетний моніторинг : аналіз виконання бюджету за 2011 рік / І.Ф. Щербина, А.Ю. Рудик, В.В. Зубенко, І.В. Самчинська та ін. ; ІБСЕД, Проект «Зміцнення місцевої фінансової ініціативи (ЗМФІ-II) впровадження», USAID. – К., 2011. – 96 c. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ibser.org.ua/UserFiles/File/BudgetMonitor/KV_IV_2011_Monitoring_ukr.pdf.

Бюджетний моніторинг : аналіз виконання бюджету за 2012 рік / В.В. Зубенко, І.В. Самчинська, А.Ю. Рудик та ін. ; ІБСЕД, Проект «Зміцнення місцевої фінансової ініціативи (ЗМФІ-II) впровадження», USAID. – К., 2012. – 73 c. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ibser.org.ua/UserFiles/File/Monitor%20Quarter%202012/KV_IV_2012_Monitoring_ukr.pdf.

Джучі Р. Криза кредитування в Україні: факти, причини і шляхи відновлення / Р.Джучі, Р.Кірхнер, В.Кравчук // Консультативна робота Інституту економічних досліджень та політичних консультацій. – 2010. – С. 3–15 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ier.com.ua/ua/publications/consultancy_work.

Господарський кодекс : Закон України за станом на 16.01.2003 № 436-IV / Верховна Рада України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: //zakon2.rada.gov.ua/.

Єрмошкіна О.В. Система управління фінансовими потоками підприємства: базові характеристики / О.В. Єрмошкіна // Наукові праці ДонНТУ (Серія економічна). – Вип. 35. – 2008. – С. 216–233.

Збарський В.К. Державна підтримка сільського господарства / В.К. Збарський, В.П. Горьовий // Економіка АПК. – № 4. – 2010. – С. 74–80.

Звіт про участь делегації України в роботі 36-ї сесії конференції ООН з питань продовольства та сільського господарства (ФАО) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minagro.kiev.ua/ page/?9271.

Звіт про результати аудиту виконання заходів Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року : бюлетень / Рахункова палата України. – К., 2013. – 31 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ac-rada.gov.ua/doccatalog/document/16741939/ Selo_2015.pdf.

Зятковський І.В. Фінансове забезпечення діяльності підприємств : монографія / І.В. Зятковський. – Тернопіль : Економічна думка. – 2000. – 215 с.

Каліущенко І. Перспективи членства України в Продовольчій та сільськогосподарській організації ООН / І.Каліущенко // Віче: журнал ВРУ. – 2010. – № 4. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.viche.info/journal/1868/.

Kobouta I. Ukraine’s secondy earin WTO: trend sinforeigntradein goods, and analysisof compliance with commit ments / I.Kobouta, V.Zhygadlo, T.Luzhanska. – K. : Blue Ribbon Analyticaland Advisory Centre, 2010. – 78 p.

Леднёва И.А. Исследование уровня самофинансирования торговых организаций: теоретический и практический аспекты / И.А. Леднёва // Экономика и управление. – № 3. – 2012. – С. 55–59.

Могильний О.М. Регулювання аграрної сфери : монографія / О.М. Могильний. – Ужгород : ІВА, 2005. –400 с.

Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» / Офіційний сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukragroleasing.com.ua/.

Офіційний сайт Міністерства аграрної політики в Україні / Статистичні дані Міністерства аграрної політики та продовольства України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://minagro.gov.ua/node/14098.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.