DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2014-3(30)-258-276

РЕНТА ЯК ДОХІД ПІДПРИЄМСТВА: ОБЛІКОВИЙ ВИМІР У МЕЖАХ КОНЦЕПЦІЇ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ

Тетяна Станіславівна Осадча, Тетяна Михайлівна Шаповал

Анотація


Окреслено взаємозв’язок складових концепцій стійкого розвитку, що впливає на побудову організації та методики бухгалтерського обліку та передбачає розширення об’єктів обліку. На основі дослідження теорії ренти розширено склад об’єктів бухгалтерського обліку, що можуть забезпечити досягнення стійкого розвитку економіки як країни зокрема, так і світу в цілому. Проаналізовано класичне поняття ренти та встановлено, що вона формує прибуток власника. Узагальнено класифікацію видів ренти з метою її відображення в бухгалтерському обліку для надання детальної інформації управлінському персоналу. Досліджено регулювання рентних доходів, враховуючи класичний поділ ренти. Визначено основні положення щодо важливості та необхідності відображення доходу у вигляді ренти на мікро- та макрорівні економіки. З’ясовано, що рента є об’єктом бухгалтерського обліку та не може бути не відображена в обліковій системі, тому запропоновано методику бухгалтерського обліку ренти виходячи з її класифікації.


Ключові слова


сталий розвиток; рента; види ренти; рентний дохід; бухгалтерський облік ренти

Повний текст:

PDF

Посилання


Бухгалтерський облік: основи регламентації в Україні / Т.В. Давидюк та ін. – Житомир : ЖДТУ, 2008. – 36 с.

Галущак М.М. Особливості механізму утворення земельної ренти I та II / М.М. Галущак // Науковий вісник Нац. лісотехнічн. ун-ту України. – 2008. – Вип. 18.2. – С. 162–170.

Горбач Л.М. Еволюція уявлень про ренту і рентні відносини у контексті теорії економічних учень / Л.М. Горбач // Сучасна економічна система та тенденції її розвитку на початку третього тисячоліття : матеріали всеукраїнської науково-практ. конф. (22 квіт. 2011 р., Івано-Франківськ) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://vup2.blogspot.com/p/1.html.

Дейнеко Л.В. Науково-методичні підходи до створення регуляторного механізму щодо забезпечення раціонального перерозподілу рентного доходу у продовольчій сфері України / Л.В. Дейнеко, Е.І. Шелудько [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://books.google.com.ua/books?id=lklmBAAAQBAJ&pg=PP5&lpg=PP5&dq=%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C+%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8&source=bl&ots=OVRkVkph0_&sig=DUghsIt4RkU9dVNlu7M_xCOTs&hl=ru&sa=X&ei=zLCtVJ22G8mrU6W1g-gB&ved=0CC4Q6AEwAjgy#v=onepage&q&f=false.

Основи економічної науки [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://sesia.in.ua/archives/3384.

Пасемко Г.П. Теоретико-методологічна проблема розподілу земельної ренти в умовах глобалізації / Г.П. Пасемко, Г.М. Пасемко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.znau.edu.ua/visnik/2013_12_2/67.pdf.

Данилишин Б.М. Природно-ресурсний потенціал сталого розвитку України / Б.М. Данилишин, С.І. Дорогунцов, В.С. Міщенко. – Київ, РВПС України, 1999. – 716 с.

Світовий центр даних з геоінформатики та сталого розвитку [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://wdc.org.ua/uk/services/ukraine-sd.

Урсул А.Д. Устойчивое социоприродное развитие : учеб. пособие / А.Д. Урсул, Ф.Д. Демидов. – М. : РАГС, 2006.–330 с.

Федоренко В.Г. Політична економія / В.Г. Федоренко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://pidruchniki.ws/18540516/politekonomiya/diferentsialna_monopolna_renta.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.