DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2014-3(30)-250-257

ПРОБЛЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ІНСТИТУТІВ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ: ОБЛІКОВІ АСПЕКТИ

Віра Леонідівна Маслюк

Анотація


Розглянуто нормативно-правові акти з питань оподаткування діяльності інститутів спільного інвестування (ІСІ), що дозволило виявити існуючі проблеми за тематикою дослідження. Проаналізовано норми податкового законодавства щодо оподаткування доходів ІСІ та існуючі податкові пільги для інвестиційних фондів. Вивчено зміни податкового законодавства та встановлено їх вплив на динаміку розвитку ринку інститутів спільного інвестування. Окрім цього, в статті визначено об’єкти оподаткування податком на прибуток шляхом чіткого розмежування господарських операцій інституту спільного інвестування, що зумовлюють виникнення доходів. Встановлено факти господарського життя ІСІ, що не підлягають оподаткуванню. Отримані результати дослідження сприяють такій побудові бухгалтерського обліку діяльності ІСІ (як в частині організації, так і в частині методики), яка б дозволила задовольнити всі обліково-аналітичні потреби управління в питаннях оподаткування діяльності фонду та уникнути штрафних санкцій від податкових органів.


Ключові слова


доходи; інститут спільного інвестування; оподаткування; бухгалтерський облік

Повний текст:

PDF

Посилання


Доходи від операцій з активами ІСІ оподатковуються податком на прибуток / Дебет-Кредит. – 25.11.2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://news.dtkt.ua/ua/taxation/profits-tax/31615.

Жила І.В. Облік та аналіз діяльності інститутів спільного інвестування : автореф. дис. ... к.э.н. : 08.00.09 / І.В. Жила. – К. : ДВНЗ «КНЕУ ім. В.Гетьмана», 2013. – 20 с.

Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України» № 1621 від 31 липня 2014 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1621-18.

Михайлов А.Ю. Оценка эффективности использования активов инвестиционного фонда : автореф. дис. … к.э.н. : 08.00.10 / А.Ю. Михайлов. – М., 2013. – 24 с.

Овчинников С.Г. Организация учета и анализа в инвестиционных фондах : автореф. дис. ... к.э.н. : 08.00.12 / С.Г. Овчинников. – М., 2002. – 25 с.

Оподаткування у сфері спільного інвестування / Офіційний сайт Української асоціації інвестиційного бізнесу [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.uaib.com.ua/aktual_kua/198353.html.

Панкратова Л.Д. Портфельный анализ и учётно-аналитические аспекты деятельности паевых инвестиционных фондов в РФ : автореф. дис. … к.э.н. : 08.00.12 / Л.Д. Панкратова. – Мичуринск, 2008. – 26 с.

Паршаков П.А. Оценка эффективности деятельности по управлению активами российских паевых инвестиционных фондов : автореф. дис. … к.э.н. : 08.00.10 / П.А. Паршаков. – М., 2013. – 24 с.

Податковий кодекс України № 2755-VI від 02.12.2010 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.

Терникова Е.В. Развитие методики бухгалтерского учета при доверительном управлении имуществом экономических субъектов : автореф. дис. ... к.э.н. : 08.00.12 / Е.В. Терникова // Ростов.гос. ун-т путей сообщения. – Ростов н/Д., 2012. – 26 с.

Українська асоціація інвестиційного бізнесу / Офіційний сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.uaib.com.ua.

Фарбер Е.А. Развитие инструментария оценки эффективности паевых инвестиционных фондов / Е.А. Фарбер. – Волгоград, 2013. – 27 с.

Шпанко А.С. Стратегічна конкурентоспроможність інститутів спільного інвестування : автореф. дис. ... к.е.н. : 08.00.08 / А.С. Шпанко. – К., 2010. – 20 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.