DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2014-3(30)-238-249

ОСОБЛИВОСТІ БЮДЖЕТУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТУ КОНТРОЛЮ ВИТРАТ НА РЕМОНТИ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА

Ольга Віталіївна Маркус

Анотація


Досліджено особливості застосування  бюджетування як методу контролю витрат, пов’язаних з ремонтом, реконструкцією та модернізацією основних засобів підприємства. Рекомендовано впроваджувати його на рівні структурних підрозділів підприємства. Розкрито можливість застосування системи планово-попереджувальних ремонтів, що сприятиме підвищенню ефективності ремонтних робіт, зниженню їх собівартості. Запропоновано заходи з автоматизації планово-попереджувальних ремонтів на базі використання сучасних засобів обчислювальної техніки, що сприятиме підвищенню оперативності та ефективності контролю без збільшення трудомісткості робіт. Внесені пропозиції щодо удосконалення системи управлінського обліку з використанням методу бюджетування, для контролю витрат на ремонт основних засобів. Ефективний прогноз, контроль витрат на ремонт, що полягає у порівнянні фактичних показників із бюджетними, та аналіз виявлених відхилень дозволяє своєчасно визначити проблемні сфери й пропонувати обґрунтовані дії щодо ліквідації слабких місць. Це також надасть змогу підприємствам отримувати додаткові конкурентні переваги і забезпечувати вищу ефективність використання фінансових ресурсів.


Ключові слова


основні засоби; витрати на ремонт основних засобів; бюджетування; система технічного обслуговування і ремонту; система планово-попереджувальних ремонтів

Повний текст:

PDF

Посилання


Інформаційні системи бухгалтерського обліку : навч. посібник / Ф.Ф. Бутинець та ін. – Житомир : ПП «Рута», 2002. – 544 с.

Бюджетирование: шаг за шагом : навч. посібник / Е.Ю. Добровольский, Б.М. Карабанов, П.С.Боровков та ін. – М. : Питер, 2009. – 448 с.

Карпова Т.П. Учёт затрат и калькулирование себестоимости ремонтов основных средств : учеб. пособие / Т.П. Карпова, Л.И. Плешкова. – М. : Финансы и статистика, 1983. – 118 с.

Кириченко В.В. Актуальні питання з обліку і контролю витрат на ремонт основних засобів / В.В. Кириченко / Наука та підприємництво : зб. пр. міжнар. симпоз. – Вінниця ; Кам’янець-Подільський, 2003. – С. 18–22.

Куцупатрий М. Облік затрат на ремонти основних засобів / М.Куцупатрий, Ю.Знайко // Все про бухгалтерський облік. – 1998. – № 63 (245). – С. 11.

Хруцкий В.Е. Внутрифирменное бюджетирование: Настольная книга по постановке финансового планирования / В.Е. Хруцкий, Т.В. Сизова, В.В. Гамаюнов. – М. : Финансы и статистика, 2002. – 400 с.

Чибисов А.В. Бюджетирования ремонтов / А.В. Чибисов // Финансовый директор. – 2005. – № 10. – С. 42.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.