DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2014-3(30)-224-237

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ОБЛІКОВОЇ ОЦІНКИ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

Сергій Федорович Легенчук

Анотація


Обґрунтовано актуальність проведення наукових досліджень у сфері облікової оцінки нематеріальних активів. Розглянуто історичні аспекти виникнення нормативного регулювання обліку нематеріальних активів у США. Проаналізовано існуючі норми облікових стандартів, що регламентують питання обліку нематеріальних активів. Виділено основні причини неадекватності чинної системи бухгалтерського обліку новим економічним реаліям. Розглянуто особливості оцінки нематеріальних активів за справедливою вартістю згідно з МСФЗ 13. Виділено основні перепони, що перешкоджають застосуванню оцінки нематеріальних активів, за справедливою вартістю на практиці: унікальність нематеріальних активів; можливість здійснення опортуністичної поведінки під час оцінки нематеріальних активів; складність реалізації оціночних процедур за справедливою вартістю. Обґрунтовано місце системи облікової оцінки в загальній моделі її розвитку. Виділено та обґрунтовано можливі варіанти розвитку системи облікової оцінки нематеріальних активів.


Ключові слова


облікова оцінка; справедлива вартість; нематеріальні активи; постіндустріальна економіка

Повний текст:

PDF

Посилання


Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости». – IFRS Foundation, 2013. – 30 с.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи» із змінами і доповненнями від 25.09.2009 року № 1125.

Accounting Research Bulletin № 24 «Accounting for Intangible Assets» // Accounting Research Bulletins. – American Institute of Accountants. – 1944. – P. 195–201.

Andrews E.L. Charles Lee: why fair-value accounting isn’t fair / Edmund L. Andrews [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.gsb.stanford.edu/insights/charles-lee-why-fair-value-accounting-isnt-fair.

Chatfield M. History of accounting: an international encyclopedia / M.Chatfield, R.Vangermeersch. – Routledge, 2014. – 680 p.

Christensen H.B. Does fair value accounting for non-financial assets pass the market test? / H.B. Christensen, V.V.Nikolaev // Review of Accounting Studies. – 2013. – Vol. 18. – Issue 3. – P. 734–775.

Opinion of the Accounting principles Board // «Intangible Assets». – APB, 1970. – № 17. – 10 p.

Standfield K. Intangible management: tools for solving the accounting and management crisis / Ken Standfield. – Orlando : Academic Press, 2002. – 261 p.

Statement of financial accounting standards // «Goodwill and Other Intangible Assets». – Norwalk : FASB, 2001. – № 142. – 110 p.

Zack G.M. Fair value accounting fraud: new global risks and detection techniques / G.M.Zack. – John Wiley, 2009. – 256 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.