DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2014-3(30)-159-165

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІЗИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ

Світлана Вікторівна Калабухова

Анотація


Обґрунтовано методичні положення економічного аналізу лізингових операцій в контексті ризиків: виробничий, маркетинговий, недофінансування ризиків пов’язаних з учасниками проекту, кредитний. Управління лізинговими операціями в цілому визначається як забезпечення стійкого розвитку підприємства й оптимізація внутрішнього середовища функціонування, важливого значення набуває пошук шляхів мінімізації фінансово-економічних втрат від можливих ризиків за участі в тому або іншому лізинговому проекті. Тому аналіз ефективності лізингових операцій необхідно проводити з урахуванням впливу ризиків лізингової діяльності, що унеможливить прийняття рішення про доцільність участі в лізинговому проекті та забезпечить посилення заходів захисту від можливих економічних втрат.


Ключові слова


лізинг; об’єкт лізингу; економічний аналіз; ризики; лізингові операції

Повний текст:

PDF

Посилання


Закон України «Про фінансовий лізинг» // Верховна Рада України ; від 16.12.1997 № 723/97-ВР (зі змінами) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //zakon2.rada.gov.ua/laws/show/723/97-вр.

Модельний закон про лізинг // СНД ; Модель, Міжнародний документ, від 14.04.2005 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/997_a37.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 «Оренда» // Мінфін України ; від 28.07.2000 № 181 (зі змінами) [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http ://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0487-00.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 27 «Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність» // Міністерство фінансів України ; № 617 від 07.11.2003 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1054-03.

Асланян А.Г. Анализ как основа управления лизинговыми операциями / А.Г. Асланян // Экономический анализ: теория и практика. – 2004. – № 16. – С. 46–49.

Герасимович А.М. Лізингові операції: сутність, механізм проведення, оподаткування, облік, аналіз / А.М. Герасимович, І.А. Герасимович, Н.А. Морозова-Герасимович // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. КНЕУ. – 2009. – Вип. 13. – С. 184–197.

Ковальчук К.Ф. Показники ефективності лізингової угоди / К.Ф. Ковальчук, І.В. Вишнякова // Фінанси України. – 2004. – № 6. – С. 141–146.

Малявина А.В. Лизинг и антикризисное управление / А.В. Малявина, С.А. Попов, Н.Б. Пашина. – М. : «Экзамен», 2002. – 256 с.

Панина И.В. Информационное обеспечение анализа эффективности лизинговых операций / И.В. Панина // Экономический анализ: теория и практика. – 2002. – № 3.– С. 18–23.

Парасій-Вергуненко Н.М. Аналіз лізингових операцій / Н.М. Парасій-Вергуненко // Аналіз банківської діяльності: Підручник ; за ред. проф. А.М. Герасимовича. — К. : КНЕУ, 2006. – С. 258–268.

Турило А.М. Оцінка ефективності інноваційного лізингу / А.М. Турило, Т.А. Черемисова // Фінанси України. – 2005. – № 1. – С. 44–48.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.