DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2014-3(30)-98-110

АНАЛІЗ ПЕРСПЕКТИВ ВПРОВАДЖЕННЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ В ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Вікторія Анатоліївна Гросул, Тетяна Миколаївна Хлівнюк

Анотація


Аргументовано необхідність аналізу щодо перспектив впровадження модернізації у промислових підприємствах в умовах інноваційної економіки. Запропоновано оптимальний шлях трансформації вітчизняних підприємств з метою адаптації та інтеграції в світове співтовариство. З’ясовано способи підвищення конкурентоспроможності підприємств через введення модернізації. Визначено, що функціонування та сталий розвиток підприємств на засадах модернізації одна з кардинальних умов розвитку економіки України та побудови суспільства, що базується на ефективному використанні наукових досягнень і високих технологій. Обґрунтовано ряд пропозицій щодо управління потенціалом та розвитком підприємств на основі модернізації, з метою її прискорення та активізації, яка базується на єдності окремих взаємопов’язаних елементів, що тісно функціонують один з одним. Проведено аналіз однієї з ключових проблем господарювання підприємств щодо здійснення модернізації як стратегічного вектора розвитку економічної політики держави; визначено деякі чинники впливу на даний процес. Здійснено спробу окремо, на основі критичного аналізу і узагальнення, розглянути суперечності розвитку підприємств галузі, що пов’язані з впливом цих чинників.


Ключові слова


аналіз; модернізація; підприємство; конкурентоспроможність; розвиток; ринок

Повний текст:

PDF

Посилання


Андрійчук В.Г. Економіка аграрних підприємств : підручник / В.Г.Андрійчук. – К. : КНЕУ, 2002. – 624 с.

Бужимська К.О. Деякі складові теоретико-методологічної бази інноваційно-технологічної модернізації / К.О. Бужимська // Вісник ЖДТУ. – 2009. – № 4 (50). – С. 202–207.

Бужимська К.О. Модернізація економіки: технологічно-структурний аспект / К.О. Бужимська // Вісник ЖДТУ. – 2009. – № 3 (49). – С. 214–217.

Валінкевич Н.В. Управління потенціалом та розвитком підприємств на основі модернізації / Н.В. Валінкевич // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – 2012. – №1 (45). – С. 128–134.

Вардомський Л.Б. Взаємні економічні зв’язки в контексті модернизації економіки Росії і України / Л.Б. Вардомський // Економіка і прогнозування. – 2009. – № 1. – С. 77–89.

Вардомський Л.Б. Модернизація економіки в країнах СНД: типи, ресурси, інструменти / Л.Б. Вардомський, А.В. Шурубович // Економіка і прогнозування. – 2009. – № 1. – С. 70–77.

Гайфутдинова О.С. Інноваційна економіка як ціль структурної модернізації / О.С. Гайфутдинова // В мире научных открытий. – 2010. – № 3. – С. 111–114.

Кряжич О.А. Модернізація персоналу в межах модернізації підприємств: проблеми та необхідність / О.А. Кряжич // Креативна економіка. — 2011. — № 12 (60). — С. 11–23.

Лущак Н.С. Сутнісна характеристика поняття модернізації підприємства в системі економічних категорій / Н.С. Лущак, Й.М. Петрович // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 12 (126). – С. 73–83.

Орлов О.О. Планування діяльності промислового підприємства / О.О. Орлов. – К. : Скарби, 2002. – 336 с.

Петрович Й.М. Модернізація промислових підприємств як передумова їх ефективного розвитку/ Й.М. Петрович // Національний університет «Львівська політехніка» [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://ena.lp.edu.ua.

Рахматуллин И.Ф. Информационная инновационная экономика как шанс ускорения внутренней модернизации / И.Ф. Рахматуллин // Инновации. – 2005. – № 10. – С. 44–50.

Салун М.М. Фактори модернізації ресурсного потенціалу промислового підприємства / М.М. Салун // Інноваційна економіка. – 2012. – №4 (30). – С. 49–51.

Модернізація підприємств промисловості: концепція, стратегиї і механізм реалізації / О.В. Трофімов, Ю.И. Єфімичев, А.Ю. Єфімичев, А.Г. Шипілов // Креативна економіка. — 2011. — № 11 (59). — С. 31– 36.

Чухно А.А. Постіндустріальна економіка: теорія, практика та їх значення для України / А.А. Чухно. – К. : Логос, 2003. – 631 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.