DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2014-3(30)-70-88

УДОСКОНАЛЕННЯ ГРОШОВОЇ ОЦІНКИ ОБ’ЄКТІВ ІПОТЕКИ ПРИ КРЕДИТУВАННІ ПІДПРИЄМСТВ АПК

Ірина Олександрівна Григорук

Анотація


Досліджуються методичні підходи до грошової оцінки об’єктів іпотеки під час кредитування сільськогосподарських підприємств. Автором обґрунтовано застосування конкретної методики грошової оцінки сільськогосподарської нерухомості залежно від категорії іпотеки. Запропоновано заставну вартість сільськогосподарської нерухомості та прав на неї розраховувати з вирахуванням витрат на оформлення та реалізацію застави, що дасть можливість визначити чисту суму, яку можна спрямувати на покриття іпотечного кредиту у разі його неповернення. Під час визначення заставної вартості сільськогосподарського підприємства як цілісного майнового комплексу та земельних ділянок запропоновано використовувати середньозважені показники чистого операційного доходу та рентного доходу, що дозволить згладити коливання урожайності внаслідок ротації сівозмін та застосування чистих парів.


Ключові слова


іпотека; грошова оцінка сільськогосподарської нерухомості; рентний дохід

Повний текст:

PDF

Посилання


Жарікова О.Б. Експертна грошова оцінка предметів іпотеки при кредитуванні в аграрному секторі економіки : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит / Жарікова Олена Борисівна. – К. : Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2013. – 22 с.

Жук В.М. Обліково-аналітичне забезпечення земельних відносин / В.М. Жук // Агроінком. – 2011. – № 7–9. – С. 116–121.

Земельний кодекс України від 25.10.2001, № 2768-III [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2768-14.

ЗУ «Про оцінку земель» від 11.12.2003 № 1378-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1378-15.

Обліково-оціночні аспекти включення землі до економічного обороту : колективна монографія / В.М. Жук, Ю.С. Бездушна, Б.В. Мельничук, В.М. Метелиця, А.І. Коріненко. – К. : ННЦ «Інститут аграрної економіки», 2013. – 234 с.

Постанова КМУ «Про затвердження національного стандарту № 1 “Загальні засади оцінки майна та майнових прав”» від 10.09.03 р. №1440 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1440-2003-%D0%BF.

Постанова КМУ «Про затвердження Національного стандарту « 2 "Оцінка нерухомого майна"» від 28.10.2004, № 1442 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1442-2004-%D0%BF.

Постанова КМУ «Про експертну грошову оцінку земельних ділянок» : Методика від 11.10.2002, № 1531 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http: //zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1531-2002-%D0%BF.

Саблук П.Т. Напрями аграрних трансформацій в Україні: погляд у майбутнє / П.Т. Саблук // Організаційно-економічні та інституціональні засади трансформації в аграрній сфері України : матеріали зборів керівників, спеціалістів та вчених-аграрників Харківської області, 28 березня 2011 р. – Х. : ХНТУСГ, 2011. – С. 15–28.

Свириденко К.В. Грошова оцінка сільськогосподарських угідь степової зони Криму та її використання для підвищення їх економічної ефективності : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.07.02 «Економіка сільського господарства і АПК» / К.В. Свириденко. – Сімферополь, 2006. – 23 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.