DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2014-3(30)-49-59

КОНЦЕПЦІЯ ІНТЕГРОВАНОЇ ЗВІТНОСТІ В СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Оксана Володимирівна Вакун

Анотація


Обґрунтовано історичні аспекти оприлюднення інтегрованих звітів підприємствами. Визначено основні причини необхідності формування єдиного загального корпоративного звіту підприємства. Проведено аналіз розвитку наукової думки в контексті розвитку концепції інтегрованої звітності підприємства.

Виділено та проаналізовано основні відмінності інтегрованої звітності від традиційної моделі звітності. Встановлено, що визначальною особливістю інтегрованого звіту є його орієнтація на забезпечення інформаційної підтримки вартісно-орієнтованого управління на засадах стійкого розвитку.

Визначено необхідні зміни теоретико-методологічної структури бухгалтерського обліку, які необхідно здійснити за умови використання концепції інтегрованої звітності: розширення і реструктуризація предмета бухгалтерського обліку; розробка нової моделі інформаційної системи, що буде базисом для формування інтегрованих звітів; розширення часових рамок бухгалтерського обліку; пошук оптимального набору показників та напрямів діяльності, в розрізі яких має подаватися інформація в інтегрованих звітах.


Ключові слова


система бухгалтерського обліку; бухгалтерська звітність; інтегрована звітність; нефінансова звітність; звітність зі стійкого розвитку

Повний текст:

PDF

Посилання


Гуцайлюк З.В. Прогнозний (стратегічний) облік і сучасні проблеми розвитку теорії бухгалтерського обліку / З.В. Гуцайлюк // Бухгалтерський облік і аудит. – 2006. – № 2. – С. 14–19.

Лоханова Н.О. Інтегрована звітність як продукт цілісної обліково-аналітичної системи / Н.О. Лоханова // Вісник соціально-економічних досліджень. – 2012. – Вип. 4 (47). – С. 50–56.

Львова И.Н. Идеи интеграции отчетности: исторический аспект / И.Н. Львова // Вестник. – СПб : ГЭУ, 2014. – Вып. 1 (68). – С. 177–182.

На один шаг ближе к интегрированной отчетности. Новый подход в 21 веке. – IIRC, 2011. – 32 с.

Проект міжнародного формату інтегрованої звітності [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://bdo.com.ua/integrirovannaja_otchetnost.

Eccles R.G. One report: integrated reporting for a sustainable strategy / R.G. Eccles, Michael P.Krzus. – John Wiley & Sons, 2010. – 240 p.

White A.L. New wine, new bottles: the rise of non-financial reporting / A.L. White // A business brief for Business for Social Responsibility by Allen L. White. – 2005. – P. 1–9.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.