DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2014-3(30)-26-48

ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Галина Валеріївна Берляк

Анотація


Розроблено розділи Положення про облікову політику в частині інвестиційної політики, де передбачені необхідні умови для своєчасного відображення формування та використання операцій в системі бухгалтерського обліку; запропоновані додаткові положення до Посадових інструкцій головного бухгалтера та бухгалтера з розрахунків у частині відображення руху інвестиційних ресурсів; розроблені витяги з додатків до Положення про облікову політику в частині інвестицйної політики підприємства щодо переліку посадових осіб, які наділяються правом підпису договору та необхідних документів для проведення операцій щодо залучення інвестиційних ресурсів, переліку посадових осіб, які складають, підписують внутрішню звітність та несуть відповідальність за подання її за призначенням у строки, графіку документообороту, робочого плану рахунків, розрахункових таблиць нормативних значень показників. Зважаючи на це, визначено, що інвестиційна політика підприємства тісно переплітається із обліковою, податковою, договірною та дивідендною політикою, тому має передбачати цілісність в обліку та управління інвестиційними ресурсами і охоплювати методичний, технічний, організаційний аспекти.


Ключові слова


облікова політика; інвестиційна політика

Повний текст:

PDF

Посилання


Аликаева М.В. Инвестиционная политика отраслей промышленного комплекса. Теория и методология : автореф. ... д.э.н. : 03.00.05 / М.В. Аликаева. – М. : РГБ, 2003. – 34 с.

Большой экономический словарь / под ред. А.Н. Азрилияна. – М. : Институт новой экономики, 1994. – 525 с.

Бычкова С.М. Учетная политика – частный регламент обеспечения экономической безопасности // С.М. Бычкова, Н.Н. Макарова // Дайджест-Финансы. – 2012. – № 5 (209). – С. 42–47.

Облікова інформація в системі управління інвестиційною діяльністю / Й.Я. Даньків, Я.Д. Крупка, М.Я. Остап’юк, О.М. Гетьман // Науковий вісник Ужгородського університету. – № 2 (43). – 2014. – С. 173–178.

Дыбов A.M. Экономическое обоснование инвестиций / А.М. Дыбов. — Ижевск : Удмурсткий ун-т, 1995. – 157 с.

Заславская Т.И. Социология экономической жизни. Очерки теории. / Т.И. Заславская, Р.В Рывкина. – Новосибирск : Наука, 1991. – 448 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://voluntary.ru/dictionary/568/word/sociologija-yekonomicheskoi-zhizni-ocherki-teori.

Концепція розвитку інвестиційної діяльності на 2011–2015 роки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.in.gov.ua.

Ланцов В.А. Стратегический анализ / В.А. Ланцов, Е.В. Песоцкая, Н.М. Чикишева. – СПб. : Питер, 2000. –147 с.

Лоханова Н.О. Облікова політика як інструмент управління економічною безпекою компанії / Н.О. Лоханова // Інвестиції: практика та досвід. – № 11. – 2014. – С. 12–16.

Песоцкая Е.В. Управление инвестициями в сфере услуг производственных предприятий / С.В. Давыдов. – СПб. : Литера Плюс, 2000. – 160 с.

Пєтухова Т.О. роль облікової політики в системі економічної безпеки підприємств / Т.О. Пєтухова // Вісник економіки транспорту і промисловості. – № 43. – 2013. – С. 167–169.

Словник української мови [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://sum.in.ua/s/PRYNCYP.

Томилов В.В. Эффективность и контроль предпринимательства в системе маркетинга / В.В. Томилов, Е.В. Песоцкая. – СПб. : СПбГУЭФ, 1998. – 125 с.

Тумусов Ф.С. Инвестиционный потенциал региона: теория, проблемы, практика / Ф.С. Тумусов. – М. : Экономика, 1999. – 272 с.

Хакунов Т.Д. Маркетинг в системе регионального регулирования предпринимательской деятельности / Т.Д. Хакунов. – СПб. : СПбГУЭФ, 2000. – 182 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.