DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2014-3(30)-14-25

ПРОБЛЕМИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА ОБЛІКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛІКВІДАЦІЙНОЇ ПРОЦЕДУРИ ПІДПРИЄМСТВ-БАНКРУТІВ

Леся Олександрівна Атаманчук

Анотація


Розглянуто проблеми та запропоновано шляхи їх вирішення, щодо законодавчого та облікового забезпечення ліквідаційної процедури підприємств під час провадження процедури банкрутства, які виникли з введенням нової редакції Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або  визнання його банкрутом» (далі – Закон) з 19 січня 2013 року.

Проведене дослідження дало змогу визначити різницю між положеннями Цивільного кодексу України та положеннями Закону, виявлено помилки у використанні даних нормативних актів. Запропоновано внести зміни до Закону щодо використання поняття «ліквідація» та на заміну йому закріпити термін «ліквідація боржника» та його визначення.

Виокремлено ряд проблем, що впливають на витрати арбітражного керуючого (ліквідатора). З метою зменшення витрат на проведення ліквідаційної процедури боржника нами запропоновано внести зміни до Закону. Крім того, в Законі необхідно ліквідувати наявні протиріччя. Внесені пропозиції, що допоможуть полегшити роботу ліквідатора та зменшать строк проведення ліквідаційної процедури боржника.


Ключові слова


бухгалтерський облік; ліквідаційна процедура; банкрутство; законодавче регулювання

Повний текст:

PDF

Посилання


Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV (з наступними змінами та доповненнями) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15.

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-ХІV-ВР (з наступними змінами та доповненнями) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/996-14.

Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» від 7 березня 2002 р. № 3088-III (3088-14) (з наступними змінами та доповненнями) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/go/2343-12.

Закон України «Про оренду державного та комунального майна» від 10 квітня 1992 р. № 2269-ХІІ (зі змінами та доповненнями) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2269-12.

Інструкція «Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті», затверджена постановою Правління НБУ від 21.01.2004 р. № 22 (зі змінами та доповненнями) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0377-04.

Правила організації діловодства та архіву арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0431-13.

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV (з наступними змінами та доповненнями) [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.