DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2014-3(30)-3-13

ВНУТРІШНІЙ АУДИТ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ: ВИЯВЛЕННЯ ТИПОВИХ ПОРУШЕНЬ В ОБЛІКУ

Тетяна Анатоліївна Бутинець

Анотація


Досліджено сутність та механізм основних типових порушень з ведення бухгалтерського обліку основних засобів та їх наслідки для підприємства, проблеми документального оформлення господарських операцій з руху основних засобів. За результатами проведених автором аудиторських перевірок, для аудиторської практики, з метою підвищення ефективності проведення внутрішнього аудиту операцій з основними засобами, проведений аналіз типових порушень, зловживань та встановлено причини їх виникнення. Проведене автором дослідження, забезпечить коригування діючої методики аудиту в частині визначення пріоритетних об’єктів перевірки та встановлення порушень.


Ключові слова


внутрішній аудит; аудиторська перевірка; основні засоби; первинні документи; порушення; зловживання; матеріальна відповідальність; раптова інвентаризація

Повний текст:

PDF

Посилання


Бутинець Ф.Ф. Аудит : підручник для студентів спеціальності «Облік і аудит» вищих навчальних закладів / Ф.Ф. Бутинець. – 3-тє вид., доп. і перероб. – Житомир : ПП «Рута», 2006 – 512 с.

Бутинець Т.А. Розвиток науки господарського контролю: проблеми теорії, методології, практики : монографія / Т.А. Бутинець. – Житомир : ЖДТУ, 2011. – 772 с.

Задорожна О.В. Основні порушення, що здійснюються в обліку необоротних активів / О.В. Задорожна, А.В. Даценко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : intkonf.org/zadorozhna-ov-datsenko-av-osnovni-porushennya-scho- zdiysnyuyutsya-v-obliku-neoborotnih-aktiviv.

Наказ Міністерства статистики України від 29 грудня 1995 року № 352 «Про затвердження типових форм первинного обліку» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://golovbukh.ua/regulations/2341/2467/2468/290889/.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 7 «Основні засоби», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 18.10.1999 р. № 242 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://audit.lviv.ua/ua/33/normatyvni_dokumenty.html.

Рудницький В.С. Внутрішній аудит: методологія та організація : монографія / В.С. Рудницький. – Тернопіль: «Економічна думка», 2000. – 104 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://studentam.kiev.ua/content/view/643/71.

Типовий договір індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) майна, затверджений Наказом фонду державного майна в Україні № 1774 від 23.08.2000 р., зі змінами та доповненнями від 05.03.2013 р.

Фролова Т.А. Аудит : конспект лекцій / Т.А. Фролова. – Таганрог : ТТИ ЮФУ, 2009 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.aup.ru/books/m201/4_1.htm.

Шило В.П. Судово-бухгалтерська експертиза : підручник / В.П. Шило, С.Б. Ільїна, В.А. Шепелюк ; за ред. д.е.н., проф. О.М. Брадул, д.е.н, проф. В.В. Сопко. – К. : Кондор–Видавництво, 2013. – 543.

Аудит : навч. посібник / Л.М. Янчева, З.О. Макєєва, А.О. Баранова та ін. – К. : Знання, 2009. – 335 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.