DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2011-3(21)Ч.2-365-371

ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ: ОБЛІКОВІ НОМЕНКЛАТУРИ ТА РОЗПОДІЛ ПОСАДОВИХ ОБОВ’ЯЗКІВ

Ірина Юріївна Тимрієнко

Анотація


Для практичної організації системи бухгалтерського обліку витрат на якість продукції забезпечена однозначність їх ідентифікації в первинних документах шляхом створення облікових номенклатур за напрямом “Облік витрат на якість продукції” (первинний облік). Обґрунтована доцільність закріплення функції оформлення первинних документів відповідно до вимог забезпечення бухгалтерського обліку витрат на якість за спеціальним бухгалтером.


Ключові слова


продукція; якість продукції; облік витрат на якість продукції; організація обліку витрат на якість продукції; облікові номенклатури; розподіл посадових обов`язків

Повний текст:

PDF

Посилання


Аристов О.В. Управление качеством: Учебное пособие для вузов / О.В. Аристов, И.Г. Леонов. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 240 с.

Бурдин Ю.С. Учет затрат и управление качеством продукции [Електронний ресурс] / Бурдин Ю.С. – Режим доступу: http:// www.tisbi.ru/science/vestnik/2007.– Заголовок з екрану.

Друри К. Управленческий и производственный учет: учебник / Друри К.; пер с англ. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – С. 157–237.

Канивец А.Н. Экономический анализ системы менеджмента качества промышленного предприятия / А.Н. Канивец, Б.И. Герасимов, Л.В. Пархоменко. – Тамбов: Изд-во ТГТУ, 2005. – 144 с.

Экономический анализ системы менеджмента качества промышленного предприятия / А.Н. Канивец, Б.И. Герасимов, Л.В. Пархоменко; [под науч. ред. д-ра экон. наук, проф. Б.И. Герасимова]. – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2005. – 144 с.

Корж А.В. Экономический анализ премий качества / А.В. Корж, Б.И. Герасимов, А.Ю. Сизикин. Под науч. ред. д-ра экон. наук Б.И. Герасимова. – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2006. – 80 с.

Лабынцев Н.Т. Учет и аудит затрат на улучшение качества продукции и услуг / Н.Т. Лабынцев, Т.Д. Попова. – М.: Изд-во “Бухгалтерский учет”, 2004. – 136 с.

Новиченко П.П. Учет затрат на улучшение качества продукции / П.П. Новиченко, Т.Д. Попова. – М.: Финансы и статистика, 1986. – 104 с.

Пархоменко В.М. Бухгалтерський облік, внутрішній контроль і економічний аналіз витрат на поліпшення якості продукції: проблеми теорії та методології. Монографія [Електронний ресурс]: нормат. док. / В.М. Пархоменко. – Електрон. текстові дан. – Житомир: ЖДТУ, 2010. – 1 ел. опт. диск (CD-ROM)

Рахлин К.М. Сущность и содержание процессного подхода / К.М. Рахлин // Стандарты и качество. – 2001. – № 1. – С. 45-47.

Рахлин К.М. Принципы планирования и учета затрат на качество / К.М. Рахлин., Л.Е. Скрипко // Стандарты и качество. – 2000. – № 3. – С. 60–62.

Скрипко Л.Е. Экономические аспекты в системах менеджмента качества: результативность и эффективность [Електронний ресурс] / Л.Е. Скрипко. – Режим доступу http://www. quality.eup.ru.– Заголовок з екрану.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.