DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2011-3(21)Ч.2-298-310

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ

Аліна Володимирівна Рабошук, Дмитро Михайлович Чирка

Анотація


Встановлено необхідність розробки методики перерахунку статей фінансової звітності в іноземну валюту. Розроблено алгоритм та методику перерахунку статей фінансової звітності в іноземну валюту з метою спрощення облікових робіт на підприємствах, які подають фінансову звітність зарубіжним користувачам.


Ключові слова


іноземна валюта; фінансова звітність; алгоритм та методика перерахунку статей фінансової звітності в іноземну валюту; спрощення облікових робіт з перерахунку звітності в іноземну валюту на підприємстві

Повний текст:

PDF

Посилання


Інформаційні зобов’язання згідно з правовими вимогами. Warsaw Stock Exchange [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://www.seinternational.eu/?page=2309. – Назва з екрану.

Порядок розкриття інформації про діяльність публічних акціонерних товариств на основі міжнародних стандартів фінансової звітності: станом на 11.02.2011 р. [Електронний ресурс] Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0179-11. – Назва з екрану.

Саміт керівників // Цінні папери України. – 2006. – № 49(441) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.securities.org.ua/securities_paper/review.php?id=441&pub=2851. – Назва з екрану.

Andrei P. Foreign Currency Translation in Consolidated Financial Statements: Some Critical Issues [Електронний ресурс]. – 1994. – 26 p. – Режим доступу: http://ssrn.com/abstract=1650223 – Назва з екрану.

Bartov E. Foreign Currency Exposure of Multinational Firms: Accounting Measures and Market Valuation [Електронний ресурс]. – 1997. – Режим доступу: http://ssrn.com/abstract=145508. – Назва з екрану.

Choi F.D. International Accounting / Frederick D.S. Choi, Gary K. Meek. – 5th edition. – Pearson Prentice Hall, 2005. – 503 p.

Pinto J. Foreign Currency Translation Method Choice: Insights from Game Theory // The Journal of Applied Business Research. – Volume 18. Number 4. – P. 25-34.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.