DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2011-3(21)Ч.2-266-274

МЕТОДИКА ЗДІЙСНЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ВИТРАТ НА ЯКІСТЬ НА ЕТАПАХ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ПРОДУКЦІЇ: ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗРОБКА

Валерій Миколайович Пархоменко

Анотація


Обґрунтовано необхідність здійснення внутрішнього контролю на етапах життєвого циклу продукції; розроблено бюджети витрат на дослідження і розробку нового продукту на підприємстві та методику контрольних дій за якістю продукції на даних стадіях.


Ключові слова


продукція на підприємстві; етапи життєвого циклу продукції; витрати на якість продукції; методика здійснення внутрішнього контролю витрат на якість продукції; розробка бюджету витрат на дослідження і розробку нового продукту

Повний текст:

PDF

Посилання


Добровський В.М. Управлінський облік: [навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц.] / Добровський В.М., Гнилицька Л.В., Коршикова Р.С. – К.: КНЕУ, 2003. – 235 с.

Донець Л.І. Основи підприємництва: [навч. посіб.] / Л.І. Донець, Н.Г. Романенко. – К.: Центр навч. л-ри, 2006. –320 с.

Закон України “Про захист прав споживачів” за станом на 12 травня 1991 р. [Електронний ресурс] / Голова Верховної Ради Української РСР. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=1&nreg=1023-12.

Івченко І.Ю. Економічні ризики: [навч. посіб.] / І.Ю. Івченко. – К.: Центр навч. л-ри, 2004. – 304 с.

К оценке затрат на качество / [Рыженко Г., Михеева С., Сурсяков В., Басаргин В.] // Стандарты и качество. – 2004. – № 7. – С. 58-60.

Карпун І.Н. Ризики в інноваційній діяльності підприємства / І.Н. Карпун // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. – 2009. – № 19.12. – С. 202-207.

Кодекс України про адміністративні правопорушення: за станом на 7 грудня 1984 р. [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=1&nreg=80731-10.

Машина Н.І. Економічний ризик: методи його вимірювання: [навч. посіб.] / Н.І. Мних. – К. : Центр навч. л-ри, 2003. – 188 с.

Мизиковский Е.А. Предпроизводительный этап жизненного цикла продукции: анализ затрат на качество / Е.А. Мизиковский, Е.Н. Мотрий // Аудиторские ведомости. – 2008. – № 1. – С. 64-67.

Мних Є.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: [підручник] / Є.В. Мних. – К.: Київ. нац. торг-економ. ун-т, 2008. – 514 с.

Фейгенбаум А. Контроль качества продукции / А. Фейгенбаум: [сокр. пер. с англ.]; авт. предисл. и науч. ред. А.В. Гличев. – М.: Экономика, 1986. – 471 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.