DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2011-3(21)Ч.2-252-265

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, КОНТРОЛЮ ТА АНАЛІЗУ ОПЕРАЦІЙ З ФОРМУВАННЯ ТА РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ: ОГЛЯД РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Інна Анатоліївна Панченко

Анотація


Проаналізовано результати наукових пошуків вітчизняних дослідників за ключовим словом в назві “прибуток” та монографії українських і зарубіжних науковців з точки зору висвітлення актуальних проблемних питань формування та розподілу прибутку, які в них піднімалися.


Ключові слова


прибуток; операції з формування та розподілу прибутку; аналіз операцій щодо прибутку

Повний текст:

PDF

Посилання


Бабо А. Прибыль / А. Бабо / Пер. с фр. / Общ. ред. и коммент. В.И. Кузнецова. – М.: Издательская группа “Прогресс”, “Универс”, 1993. – 176 с.

Бланк И.А. Управление прибылью / И.А. Бланк. – К.: Ника-Центр, 1998. – 544 с.

Деньга С.М. Екаунтинг єфективності вкладення капіталу в торговельну сферу. Ч. 2. Категорії та методологія оцінювання / С.М. Деньга. – Полтава: РВЦ ПУСКУ, 2005. – 301 с.

Залєтов О.М. Убезпечення життя: [монографія] / О.М. Залєтов. – К.: Міжнародна агенція “БІЗОН”, 2006. – 688 с.

Іванов Ю.Б. Альтернативні системи оподаткування [монографія] / Ю.Б. Іванов – Харків: ХДЕУ – Торнадо. –517 с.

Карпенко О.В Управлінський облік: організація, методологія, методика, викладання: [монографія] / О.В. Карпенко – Полтава: РВЦ ПУСКУ, 2005. – 341 с.

Каратаєв С.Л. Бухгалтерский учет имущества и обязательств коммерческих организаций в условиях трансформации отношений собственности: теория, методология, методики: [монография] / С.Л. Каратаев – Минск: БГУ, 2005. – 310 с.

Костіна М.І. Моделювання фінансів: [монографія] / М.І. Костіна – Ірпінь: Академія ДПС України, 2002. – 224 с.

Криклій О.А., Маслак Н.Г. Управління прибутком банку: [монографія] / О.А. Криклій, Н.Г. Маслак. – Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2008, – 136 с.

Крупка Я.Д. Облік інвестицій: [монографія] / Я.Д. Крупка – Тернопіль: Економічна думка, 2001. – 302 с.

Словінська Л.Г. Оцінка в бухгалтерському обліку: [монографія] / Л.Г. Ловінська – К.: КНЕУ. 2006. – 256 с.

Малюга Н.М. Розвиток теорії бухгалтерського обліку: [монографія] / Н.М. Малюга – Житомир: ПП “Рута”, 2005. – 388 с.

Назаренко В.М Транспортное обеспечение внешнеэкономической деятельности: [монография] / В.М. Назаренко – М.: Центр экономики и маркетинга, 2000 – 512 с.

Нечитайло А.И. Бухгалтерский и налоговый учет прибыли / А.И. Нечитайло – СПб.: Издательство “Юридический центр Пресс”, 2003. – 326 с.

Обербринкманн Ф. Современное понимание бухгалтерского баланса: [монографія] / Ф. Обербринкманн / Пер. с нем./ Под ред. проф. Я.В. Соколова – М.: Финансы и статистика, 2003. – 416 с.

Панков Д.А. Учет и анализ в микроэкономической системе финансового менеджмента: теория, методология, методики: [монография] / Д.А. Панков – Гродно: ГрГУ, 2001. – 558 с.

Хомин П.Я. Облікове забезпечення звітності сільськогосподарських підприємств (методологія і методика): [монографія] / П.Я. Хомин – Тернопіль: Економічна думка, 2001. –453 с.

Швиданенко Г.О., Олексик О.І. Сучасна технологія діагностики фінансово-економічної діяльності підприємства: [монографія] / Г.О. Швиданенко, О.І. Олексик – К.: КНЕУ, 2002. – 192 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.