DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2011-3(21)Ч.2-242-251

НОРМАТИВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОПЕРАЦІЙ З ДАВАЛЬНИЦЬКОЮ СИРОВИНОЮ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ

Наталія Анатоліївна Осницька

Анотація


Досліджено вітчизняну та зарубіжну нормативну базу
щодо операцій з давальницькою сировиною, виявлено проблемні аспекти нормативного регулювання бухгалтерського обліку даних операцій.

 


Ключові слова


давальницька сировина; операції з обліку сировини; нормативне регулювання обліку операцій з давальницькою сировиною; порівняльний аспект вітчизняної та зарубіжної нормативних баз щодо операцій з сировиною

Повний текст:

PDF

Посилання


Ганич О.А. Попередження правопорушень у зовнішньоекономічній діяльності при здійсненні операцій з давальницькою сировиною / О.А. Ганич // Економіка і право. – 2011. – № 2. – С. 45-48.

Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15

Гутник А.Е. Предупреждение налоговой милицей уклонений от уплаты налогов / А.Е. Гутник. – К.: Атика, 2001. – 176 с., С. 142-143.

Єдинак Т.С. Державне регулювання та контроль операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічній діяльності: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата наук з державного управління: спец. 25.00.02 – механізми державного управління / Т.С. Єдинак. – Запоріжжя, 2007. – 22 с.

Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 № 996-XIV. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/996-14

Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність” від 16.04.1991 № 959-XII. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/959-12

Закон України “Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах” від 15.09.1995 р. № 327/95-ВР. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/327/95-вр

Закон України “Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у сфері зовнішньоекономічної діяльності” від 23.12.1998 № 351-XIV. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uapravo.net/data/base52/ukr52575.htm

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій від 09.12.2011 № 1591. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1557-11

Кіляр О.Р. Облік і аналіз операцій з давальницькою сировиною: Дис. ... канд. екон. наук: 08.00.09. – Київ, 2008. – 230 с.

Минюк Д.І. Класифікація адміністративних порушень, що вчиняються у сфері ЗЕД / Д.І. Минюк // Південноукраїнський правничий часопис. – 2010. – № 10. – С. 126-129.

Митний кодекс України від 11.07.2002 № 92-IV. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/92-15

Наказ Державного комітету промислової політики України від 02 лютого 2001 р. № 47 “Про затвердження методичних рекомендацій по формуванню собівартості продукції” [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua

Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 “Витрати” від 20.10.1999 № 246. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 “Вплив змін валютних курсів” від 10.08.2000 № 193. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0515-00

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 “Запаси” від 20.10.1999 № 246. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99

Положення про вантажну митну декларацію від 09.06.1997 № 574. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/574-97-п

Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку від 24.05.1995 № 88. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0168-95

Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів) від 06.09.2001 № 201. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0833-01

Порядок видачі, обліку, відстрочення та оплати (погашення) векселя (письмового зобов’язання), що видається суб’єктом підприємницької діяльності при здійсненні операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах від 25.02.2002 № 83. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0248-02

Порядок застосування митних режимів переробки на митній території України та переробки за межами митної території України від 13.09.2003 № 609. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0897-03

Ребізант Р. Примусове стягнення тільки за виконавчими документами / Р. Ребізант // Податкове планування. – 2003. – № 4. – С. 2-5.

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.