DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2011-3(21)Ч.2-226-230

ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ ОПЕРАЦІЙ ДОВІРЧОГО УПРАВЛІННЯ НЕРУХОМИМ МАЙНОМ

Лариса Гаврилівна Михальчишина

Анотація


Досліджено актуальні питання організаційно-методичного забезпечення внутрішнього контролю операцій довірчого управління нерухомим майном.


Ключові слова


нерухоме майно; операції довірчого управління нерухомим майном; внутрішній контроль операцій з нерухомим майном

Повний текст:

PDF

Посилання


Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" № 996-ХIV від 16.07.1999 р.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=996-14

Контроль і ревізія: [підручник для студентів спеціальності “Облік і аудит” вищих навчальних закладів] / Ф.Ф. Бутинець, Н.Г. Виговська, Н.М. Малюга, Н.І. Петренко / За редакцією проф. Ф.Ф.Бутинця. – [3-є вид., доп. і перероб.] – Житомир: ПП “Рута”, 2002. – 544 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.