DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2011-3(21)Ч.2-218-225

АНАЛІЗ ПЕРІОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ З ПРОБЛЕМ ОБЛІКОВОГО ВІДОБРАЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ З ТАРОЮ

Алла Анатоліївна Михалків

Анотація


Проведено дослідження та систематизацію статей в періодичних та наукових виданнях за ключовим словом “тара”.


Ключові слова


тара; операції з тарою; облікове відображення операцій з тарою; аналіз періодики з проблем обліку тари

Повний текст:

PDF

Посилання


Авторефераты и диссертации из Российской Государственной Библиотеки: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: dissercat.com.ru

Качкова О.Е. Учет производства и использования тары на предприятиях пищевой промышленности: автореф. дис. на соискание уч. степеня канд. экон. наук: спец. 08.00.12 “Бухгалтерский учет, статистика” / О.Е. Качкова. – Орел, 2003. – 23 с.

Офіційний сайт Національної бібліотеки України ім. І. Вернадського: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.