DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2011-3(21)Ч.2-199-204

ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВІДТВОРЕННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

Андрій Володимирович Линенко

Анотація


Статтю присвячено вирішенню комплексної проблеми оцінювання ефективності нематеріальних активів. Розроблено систему показників визначення ефективності відтворення нематеріальних активів і здійснено відповідні розрахунки за даними фінансової звітності комерційних банків України.


Ключові слова


нематеріальні активи; проблема оцінювання ефективності нематеріальних активів; система показників визначення ефективності відтворення нематеріальних активів; фінансова звітність комерційних банків України

Повний текст:

PDF

Посилання


Інтелектуальна власність у формуванні інноваційної економіки України: проблеми законодавчого забезпечення та державного регулювання / За заг. ред. проф. В.І. Полохала. Автор-упорядник: Г.О. Андрощук. – К. : Парламентське вид-во, 2010. – 384 с.

Левина Н.Н. Эффективность использования интеллектуальной собственности при формировании постиндустриальной экономики : автореф. дис. канд. эконом. наук : спец. 08.00.01 “Экономическая теорія” / Н.Н. Левкина. – М., 2010. – 21 с.

Наукова та інноваційна діяльність в Україні: Статистичний збірник / Відповідальний за випуск І.В. Калачова. – К.: ДП “Інформаційно-видавничий центр Держстату України”, 2011. – 282 с.

Офіційний сайт АТ “ОТП Банк” [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.otpbank.com.ua.

Офіційний сайт ПАТ КБ “ПриватБанк” [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://privatbank.ua.

Райковська І.Т. Економічний аналіз забезпеченості та ефективності використання нематеріальних активів: методичний підхід / І.Т. Райковська // Вісник ЖДТУ. Економічні науки. – 2009. – № 1 (47). – С. 108–114.

Селезнева А.И. Оценка эффективности интеллектуальной собственности на предприятии (организации) / А.И. Селезнева // Вестник УГАТУ. – 2010. – Т. 14. – № 4 (39). – С. 238–244.

Шаповалова Е.А. Оценка коммерческой перспективности интеллектуальной собственности / Е.А. Шаповалова, О.В. Старкова, А.В. Литвиненко // Економічний простір. – 2008. – № 19. – С. 110–117.

Юрківська Л.Й. Аудит ефективності нематеріальних активів: аналіз існуючих підходів / Л.Й. Юрківська, О.Л. Біляченко // Вісник ЖДТУ. Економічні науки. – 2011. – № 2 (56). – С. 217–220.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.