DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2011-3(21)Ч.2-179-193

ОСНОВИ НАУКИ БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК: СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ

Сергій Федорович Легенчук

Анотація


Розроблено загальну структуру бухгалтерського теоретичного знання у складі якої виділено основи науки про бухгалтерський обліку та ідентифіковано їх елементи: ідеали і норми бухгалтерського наукового пізнання; філософські основи бухгалтерської науки; бухгалтерська наукова картина світу.


Ключові слова


бухгалтерське теоретичне знання; структура науки бухгалтерський облік; елементи науки про облік; норми бухгалтерського наукового пізнання; бухгалтерська наукова картина світу

Повний текст:

PDF

Посилання


Легенчук С.Ф. Теорія і методологія бухгалтерського обліку в умовах постіндустріальної економіки [текст]: Монографія / С.Ф. Легенчук. – Житомир: ЖДТУ, 2010. – 652 с.

Соколов Я.В. Бухгалтерский учет: от истоков до наших дней: Учебн. пособие для вузов / Я.В. Соколов. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1996. – 638 с.

Соколов Я.В. Диссертационные исследования по бухгалтерскому учету: оценка состояния / Я.В. Соколов // Бухгалтерский учет. – 2008. – № 22. – С. 5-9.

Степин В.С. Научная картина мира в культуре техногенной цивилизации / В.С. Степин, Л.Ф. Кузнецова. – М.: ИФРАН, 1994. – 274 с.

Степин В.С. Структура теоретического знания и историко-научные реконструкции / В.С. Степин // Методологические проблемы историко-научных исследований / [Ответственный редактор д. филос. наук И.С. Тимофеев]. – М.: Издательство “Наука”, 1982. –360 с.

Ijiri Y.A Framework for Triple-Entry Bookkeeping / Yuji Ijiri // The Accounting Review. – 1986. – № 4. – P. 745-759.

Schmalenbach E. Dynamic accounting / Eugen Schmalenbach. – New York, 1980. – 222 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.