DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2011-3(21)Ч.2-130-135

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДОГОВІРНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ОРЕНДНИХ ПЛАТЕЖІВ ТА ЛІЗИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ

Тетяна Василівна Кирик

Анотація


Розкрито особливості договірної політики в частині лізингових операцій для її удосконалення з метою більш достовірного відображення даних операцій в бухгалтерському обліку.


Ключові слова


договірна політика; стан та перспективи розвитку; лізингові операції; орендні платежі; бухгалтерський облік операцій

Повний текст:

PDF

Посилання


Дашков Л.П. Комерційний договір: від укладення до виконання / Л.П. Дашков, А.В. Бризгалін. – К.: А.Л.Д., 1996. – 172 с.

Договір у цивільному і трудовому праві. [Довідник]. Ч. 1. – К.: Видавничий Дім “Юридична книга”, 2000. – 280 с.

Договірна політика [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://tovaru.info/uk/stati/76.html

Договора в предпринимательской деятельности: [Практическое пособие для предпринимателя]. – Х.: Фактор, 1996. – 180 с.

Закону України № 2181-111 від 21.12.2000 “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетом та державними цільовими фондами”.

Кабальський Р. Господарсько-договірні зобов’язання: порушення та відповідальність / Р. Кабальський. – Х.: Фактор, 2008. – 224 с.

Литвиненко І.Ю. Об’єкти бух обл. у сфері орендних відносин / І.Ю. Литвиненко // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу: міжнародний збірник наукових праць. – Ж.: ЖДТУ. – 2009. – Випуск 3(15). – С. 152-164.

Макарова Н.Н. Договорная политика как составляющая учетной политики: современные концепции формирования: [Монография] / Н.Н. Макарова. – М.: ИД “Финансы и кредит”, 2009. – 104 с.

Припинення договору оренди [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.obljust.te.ua/?page=consult&consultid=206⊂=

Сборник типовых договоров / составитель В.М. Прудников. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: ИНФРА-М, 1999. – 320 с.

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-ІV: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg =435-15.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.