DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2011-3(21)Ч.2-68-72

ДОТАЦІЯ ЯК ЕФЕКТИВНА ФОРМА ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО РОЗВИТКУ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ В УКРАЇНІ

Костянтин Вікторович Безверхий

Анотація


Проаналізовано державну аграрну політику України щодо підтримки розвитку селянських господарств шляхом надання дотацій за вирощену ними сільськогосподарську продукцію тваринництва, а також розглянуто механізм їх отримання.


Ключові слова


Україна; державна аграрна політика; дотація; механізм отримання дотацій; селянські господарства

Повний текст:

PDF

Посилання


Бухгалтерський словник / [за ред. проф. Ф.Ф. Бутинця]. – Житомир: ПП “Рута”, 2001. – 224 с.

Загородній А.Г. Облік і аудит: [Термінологічний словник] / А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк, Г.О. Партин. – Львів: “Центр Європи”, 2002. – 671 с.

Словник бухгалтера та аудитора / В.П. Пантелеєв, О.С. Сніжко. – Х.: Фактор, 2009. – 352 с.

Постанова КМУ “Питання нарахування податку на додану вартість, що сплачується до державного бюджету переробними підприємствами за реалізовані ними молоко, молочну сировину та молочні продукти, м'ясо і м'ясопродукти, іншу продукцію переробки тварин, закуплених у живій вазі, а також виплати і використання коштів, що надійшли від його сплати” від 02.03.2011 р. № 246 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=246-2011-%EF&p=1302724046553028.

Постанова КМУ “Про затвердження розмірів виплат для надання державної підтримки галузі тваринництва на 2011 рік” від 02.03.2011 р. №181 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=181-2011-%EF&p=1302724046553028.

Корбута І.В. Оцінка дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за продане ними переробним підприємствам молоко та м'ясо на їх відповідність положенням угод СОТ та зобов'язанням України перед СОТ / І.В. Корбута // Облік і фінанси АПК. 2009. – №3. – С. 130-134.

Закон України „Про ідентифікацію та реєстрацію тварин” від 04.06.2009 р. № 1445-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1445-17.

Шпичак О.М. Реалізація продукції особистими селянськими господарствами – витрати, ціни, ефективність: [Монографія] / О.М. Шпичак, І.В. Свиноус. – К.: ННЦ “Ін-т аграр. економіки”, 2008. – 300 c.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.