DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2011-3(21)Ч.2-44-52

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ В ЗАКЛАДАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

Ірина Володимирівна Десяткіна

Анотація


Запропоновано методику внутрішнього контролю в закладах ресторанного господарства, яка охоплює всі стадії облікового процесу на підприємстві.


Ключові слова


заклади ресторанного господарства; методика внутрішнього контролю в закладах; стадії облікового процесу на підприємстві

Повний текст:

PDF

Посилання


Андреев В.Д. Ревизия и контроль в потребительской кооперации [учебник для студентов] / В.Д. Андреев. – М.:Экономика, 1987. – 334 с.

Андреев В.Д. Ревизия и контроль в потребительской кооперации [учебное пособие] / В.Д. Андреев, И.А. Борознов, Г.Н. Лисин. – М.:Экономика, 1982. – 328 с.

Басанцов І.В. Державний фінансовий контроль: Регіональні аспекти: [монографія]. – Суми, К.: Видавничий дім “Корпорація” ВАТ “СОТ”, вид-во “Козацький Вал”, 2006. – 334 с.

Борознов И.А. Справочник ревизора потребительской кооперации / И.А. Борознов. – М.:Экономика, 1984. – 240 с.

Бутинець Т.А. Вивчення господарських ситуацій внутрішніми контролерами / Т.А. Бутинець // Міжнародний збірник наукових праць. – 2009. – № 3(15). –С. 5 – 17; с. 5.

Бутинець Ф.Ф. Контроль і ревізія: [підручник] / Ф.Ф. Бутинець – Житомир: ПП “Рута”, 2002. – 544 с.

Дікань Л.В. Контроль і ревізія: [навчальний посібник] / Л.В. Дікань – К.: ЦНЛ, 2004. – 245 с.

Инструкция о порядке комплексных ревизий финансово-хозяйственной деятельности в организациях (предприятиях) потребительской кооперации от 30 марта 1983 г. – Москва, 1983. – 90 с.

Петренко С.М. Система об'єктів внутрішнього контролю [Електронний ресурс] / С.М. Петренко. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/ Soc_Gum/Vdnuet/econ/2009_3/31.pdf.

Правила роботи закладів (підприємств) ресторанного господарства, затверджені наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 24.07.2002 р. № 219. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0680-02

Усач Б.Ф. Контроль і ревізія: [підручник] / Б.Ф. Усач – К.: Знання, 2002. – 253 с.

Хом’як Р.Л. Впровадження системи внутрішнього контролю за наявністю та витрачанням товарних запасів на підприємствах ресторанного бізнесу: матеріали міжнародної науково-практичної конференції [“Актуальні проблеми розвитку, обліку, контролю та аналізу в умовах глобальних економічних змін”], (Полтава, 7-8 жовтня2010 р.) / Р.Л. Хом’як, Т.Р. Хомяк, І.Л. Цюцяк, А.Л. Цюцяк. – Полтава: ТОВ “АСМІ”, 2010. – 500 с.

Яценко В.М. Внутрішній контроль на підприємствах України: проблеми розвитку та шляхи їх вирішення [Електронний ресурс] / В.М. Яценко, Н.О. Пронь. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum /Znpchdtu/2009_22_2/ articles/Finansi/1_Yacenko.pdf.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.