DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2011-3(21)Ч.1-425-431

ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З ПЕРЕДАЧІ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ІНШИМ ОСОБАМ

Стелла Євгенівна Мельник

Анотація


В статті розглядаються розроблені автором методичні положення щодо відображення операцій з передачі основних засобів іншим особам в обліку. А саме запропоновано порядок облікового відображення продажу основних засобів, внеску до статутного капіталу інших підприємств, обміну на інші активи, вилучення засновником та безоплатна передача.

 


Ключові слова


операції з передачі основних засобів іншим особам; бухгалтерський облік операцій; порядок облікового відображення продажу основних засобів; внесок до статутного капіталу підприємства; обмін на інші активи; вилучення засновником; безоплатна передача

Повний текст:

PDF

Посилання


Господарський кодекс України № 3686-VI від 08.07.2011 р. [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=436-15

Задорожний З. Проблемні питання обліку руху матеріальних необоротних активів / З. Задорожний // Бухгалтерський облік і аудит. – 2009. – № 10. – С. 12-16.

Закону України “Про господарські товариства” № 3610-VI від 07.07.2011 р. [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1576-12

Ловінська Л.Г., Жилкіна Л.В., Голенко О.М. Бухгалтерський облік: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / Л.Г. Ловінська, Л.В. Жилкіна, О.М. Голенко та ін. – К.: КНЕУ, 2002. – 370 с.

Податковий кодекс України №3675-VI від 08.07.2011 р. [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2755-17

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 27 “Необоротні активи утримувані для продажу, та припинена діяльність” № 353 від 05.03.2008 р. [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z1054-03

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 “Звіт про рух грошових коштів” № 382 від 10.06.2010 р. [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0398-99

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 “Запаси” № 1176 від 11.12.2006 р. [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0751-99

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби” № 372 від 18.03.2011 р. [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0288-00

Хома С. Особливості обліку необоротних активів, утримуваних для продажу / С. Хома // Бухгалтерський облік і аудит. – 2009. – № 4. – С. 20-24.

Цивільний кодекс України № 3610-VI від 07.07.2011 р. [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=435-15


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.