DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2011-3(21)Ч.1-403-409

ОРГАНІЗАЦІЯ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ МАЛОЦІННИХ НЕОБОРОТНИХ ТА ШВИДКОЗНОШУВАНИХ АКТИВІВ

Роксолана Романівна Шумило

Анотація


У статті досліджено різні підходи до вирішення питання організації внутрішньогосподарського контролю на підприємстві. Запропоновано схему організації контролю малоцінних необоротних і швидкозношуваних активів, яка ґрунтується на взаємозв'язках елементів системи внутрішньогосподарського контролю.


Ключові слова


внутрішньогосподарський контроль на підприємстві; малоцінні необоротні та швидкозношувані активи; організація внутрішнього контролю активів

Повний текст:

PDF

Посилання


Бутинець Т.А. Об’єкти господарського контролю: проблеми визначення / Т.А. Бутинець // Вісник Житомирського державного технологічного університету. – 2010. – № 2. – С. 25-36 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ptmbo/2010_2/4.pdf

Бутинець Ф.Ф. Історична ґенеза та соціальне функціонування “господарського контролю” / Ф.Ф. Бутинець, Т.А. Бутинець // Міжнародний збірник наукових праць. – 2011. – № 1(19): [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ptmbo/2011_1/1.pdf

Галкін О.В. Визначення внутрішніх суб’єктів контролювання діяльності сільськогосподарських підприємств / О.В. Галкін // Вісник Хмельницького національного університету. – 2011. – № 2. – Т. 3. – С. 19-22 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vchnu_ekon /2011_2_3/019-022.pdf

Євдокимов В.В. Взаємозв’язок бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю в управлінській діяльності підприємства / В.В. Євдокимов // Вісник Житомирського державного технологічного університету. – 2009. – № 4: [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_gum/ Vzhdtu_econ/2009_4/10.pdf

Калюга Є.В. Фінансово-господарський контроль у системі управління: [монографія] – К. : Ельга, Ніка-Центр, 2002. – 360 с.

Куцик П.О. Контроль як основа управління спільною діяльністю без створення юридичної особи : стан та проблеми / П.О. Куцик // Міжнародний збірник наукових праць. – 2010. – № 3 (18): [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ptmbo/2010_3/21.pdf

Нападовська Л.В. Внутрішньогосподарський контроль в ринковій економіці : [монографія] / Нападовська Л.В. – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2000. – 224 с.

Пушкар М.С. Ідеальна система обліку: концепція, архітектура, інформація : [монографія] / М.С. Пушкар, М.Г. Чумаченко. – Тернопіль: Карт-бланш, 2011. – 336 с.

Соколов Б.Н. Системы внутреннего контроля (организация, методики, практика) / Б.Н. Соколов, В.В. Рукин. – М.: ЗАО “Издательство “Экономика”, 2007.–442 с.

Стефаник І. Система внутрішнього контролю: склад та підходи до модифікації / І. Стефанюк, С. Бардаш // Цінні папери України. – 2009. – № 9-10: [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.securities.org.ua/securities_ journal/review.php?num=46&pub=435

Супрункова І.В. Внутрішній контроль застосування методів оцінки в бухгалтерському обліку / І.В. Супрунова // Вісник Житомирського державного технологічного університету. – 2010. – № 1 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_gum/Vzhdtu_econ/2010_1/25.pdf

Шевчук В.О. Контроль господарських систем в суспільстві з перехідною економікою (Проблеми теорії, організації, методології): [монографія] / Шевчук В.О. – К.: Державний торгівельно-економічний університет, 1998. – 300 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.