DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2011-3(21)Ч.1-319-323

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ПРОДАЖУ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ЦІЛІСНОГО МАЙНОВОГО КОМПЛЕКСУ

Олексій Іванович Пилипенко

Анотація


Досліджено методологічні аспекти обліку продажу підприємства як цілісного майнового комплексу.


Ключові слова


підприємство як цілісний майновий комплекс; бухгалтерський облік продажу підприємства; методологічні аспекти обліку продажу підприємства

Повний текст:

PDF

Посилання


Господарський кодекс України вiд 16.01.2003 № 436-IV [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=436-15.

Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” № 996-ХІV від 16 липня 1999 р. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=996-14.

Коротаев С.Л. Бухгалтерский учет и обязательства в условиях трансформации отношений собственности: теория, методология, методики: [монография] / С.Л. Коротаев – Минск: БГУ, 2005. – 310 с.

Пятов М.Л. Учет операций по договору продажи предприятия у организации-продавца [Електронний ресурс] / М.Л. Пятов // БУХ.1С. – 2005. – Режим доступу до журн.: http://www.buh.ru/document.jsp?ID=743.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.