DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2011-3(21)Ч.1-266-273

ВПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА

Володимир Олександрович Озеран, Марія Юріївна Чік

Анотація


Проведено дослідження порядку застосування концепції стійкого розвитку на підприємствах лісового господарства з врахуванням організаційно-технологічних особливостей їх діяльності. Запропоновано основні шляхи впровадження норм цієї концепції на сучасному етапі розвитку еколого-економічних відносин у суспільстві.

 


Ключові слова


підприємства лісового господарства; концепція стійкого розвитку; впровадження норм концепції на лісозаготівельних підприємствах; організаційно-технологічні особливості діяльності підприємств лісового господарства

Повний текст:

PDF

Посилання


Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.derevo.info/content/detail.

Principles for Sustainable Management of Global Forest. Global Forestry Coordination and Cooperation Project, 1992. – 33 p.

Наше общее будущее: Доклад Международной комиссии по окружающей среде и развитию. – М.: Прогресс, 1989. – 376 с.

Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг) на підприємствах лісового господарства України. – К.: Державний комітет лісового господарства України, 2002. – 143 с.

Природопользование: основы экономико-экологической теории / Буркинский Б.В., Степанов В. Н., Харичков С. К. – Одесса: ИПРЭЭИ НАН Украины, 1999. – 350 с.

Синякевич І.М. Інструменти екополітики: теорія і практика / І.М. Синякевич. – Львів: ЗУКЦ, 2003. – 188 с.

Beyond Growth: The Economics of Sustainable Development. Herman E. Daly. 253 pp. Boston: Beacon Press, 1996.

Жук В.М. Концепція розвитку бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки: монографія / В.М. Жук. – К.: ННЦ ІАЕ, 2009. – 648 с.

Загальна характеристика лісів України. Інформація Держкомлісгоспу України // Деревообробник. – 2002, № 2.

Податковий Кодекс України: від 02.12.2010 р. № 2755-VI: Електронний ресурс. – Режим доступу:http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2755-1/

Концепція сталого розвитку України (Проект)// Світ. – 1997, № 12.

Кравців В.С. Перспективи екологічно сталого розвитку України на фоні соціально-економічних проблем // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Сталий розвиток та екологічна безпека (регіональна політика) (Щорічник наукових праць). Випуск ХХI НАН України. Інститут регіональних досліджень. – Львів, 2000. – 212 с.

Конференция ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 3-14 июня 1992 года): Електронний ресурс. – Режим доступу: www.un.org/russian/conf.

Природно-ресурсний потенціал сталого розвитку України: Наукове видання /Б.М. Данилишин, В.С. Міщенко і ін; Б.М. Данилишин (ред.); НАН України Рада по вивченню продуктивних сил України. – К.: РВПС України, 1999. – 315 с.

Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження державної цільової програми “Ліси України” на 2010-2015 рр.” від 16 вересня 2009 р. № 977. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=977-2009-%EF.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.