DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2011-3(21)Ч.1-254-257

УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ: НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ ТА ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ

Лариса Гаврилівна Михальчишина

Анотація


Проведено критичний аналіз сутності довірчого управління майном через призму прав власності, встановлено вплив на  відображення в бухгалтерському обліку передачі правомочностей  при операціях з довірчою власністю; досліджено особливості управління майном згідно чинного законодавства України.


Ключові слова


довірче управління майном; права власності; операції з довірчою власністю; відображення в бухгалтерському обліку операцій з довірчою власністю; нормативно-правовий аспект управління майном в обліку; обліковий аспект управління майном

Повний текст:

PDF

Посилання


Безсмертна Н. Співвідношення понять “право власності” та “здійснення права власності” / Н. Безсмертна // Право України. – 2003. – № 11. – с. 133-137 / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pravoznavec.com.ua/period/chapter/2/32/1230.

Витрянский В.В. Обязательства по доверительному управлению имуществом: существо и характерные признаки / В.В. Витрянский // Хозяйство и право. – 2001. – № 10. – C. 25-35 / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.hozpravo.ru/archive/2001/2001_10.pdf.

Закон України “Про власність” від 07 лютого 1991 р. № 697-XII [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=697-12&p=1293799076223887.

Капелюшников Р.И. Право собственности (очерк современной теории) / Р.И. Капелюшников // Отечественные записки. – 2004. – № 6. / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://magazines.russ.ru/oz/2004/6/2004_6_10-pr.html.

Лярская Н.С. Правовые системы и экономика: сравнение англосаксонского и романо-германского права / Н.С. Лярская // Экономическая теория преступлений и наказаний. – 2002. – № 6. / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://corruption.rsuh.ru/magazine/6/n6-13.html.

Михеева Л.Ю. Доверительное управление имуществом / Под ред. В.М. Чернова. – М., 1999.

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=435-15&p=1269728487915312.

Honore A.M. Ownership // Oxford essay in jurisprudence / Ed. by A.M. Guest. – Oxford, 1961. – P. 112-1128.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.