DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2011-3(21)Ч.1-250-253

ОРГАНІЗАЦІЯ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ НА ЗАГОТІВЕЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

Роман Анатолійович Марценюк

Анотація


Розглянуто сучасний стан внутрішнього контролю з метою обґрунтування теоретичних засад організації та вдосконалення практичних рекомендацій щодо окремих елементів організаційної побудови контрольних процедур на заготівельному підприємстві. Висвітлено основні проблемні аспекти організації системи внутрішньогосподарського контролю на підприємстві, як складової функції управління.


Ключові слова


заготівельне підприємство; внутрішньогосподарський контроль на підприємстві; організація контролю; організаційна побудова контрольних процедур на підприємстві

Повний текст:

PDF

Посилання


Бутинець Т.А. Внутрішній контроль виробничої діяльності підприємства: управлінський підхід / Т.А. Бутинець. – Вісник ЖДТУ. – 2008. – № 1(43). – С. 28 – 32.

Внутрішній контроль господарської діяльності підприємства: [Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів] / За ред. к.е.н. проф. М.Д. Корінька. – Фастів : Поліфаст, 2006. – 440 с.

Ковтун Т.В. Система внутрішнього контролю як невід’ємний елемент операційної системи підприємства / Т.В. Ковтун // Вісник Хмельницького національного університету. – 2009. – № 6. – Т. 1. – С. 65 – 170.

Криницкий Р.И. Контроль и ревизия в условиях автоматизации бухгалтерского учета: [Учебное пособие] / Р.И. Криницкий – М.: Финансы и статистика, 1990. – 120 с.

Куцик П.О. Контроль як основа управління спільною діяльністю без створення юридичної особи: стан проблеми / П.О. Куцик // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу : Міжнародний збірник наукових праць / Серія: Бухгалтерський облік, контроль і аналіз. – Житомир : ЖДТУ. – 2010. – № 3 (18). – С. 171 – 177.

Рудницький В.С. Методологія і організація аудиту : [Монографія] / В.С. Рудницький. – Тернопіль : Економічна думка, 1998. – 192 с.

Стажаев В.И. Оперативное управление предприятием. Проблемы учета и анализа: [Учебное пособие] / В. И. Стажаев. – Минск: Наука и техника, 1973. – 148 с.

Футоранська Ю.М. Окремі аспекти державного регулювання у сфері внутрішнього фінансового контролю в Україні / Ю.М. Футоранська // Фінансовий контроль. – 2009. – № 2 (31). – С. 20 – 24.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.