DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2011-3(21)Ч.1-204-210

АСПЕКТИ ЗАКОНОДАВЧО-НОРМАТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ ТА ЇЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В КРАЇНАХ СНД

Максим Вікторович Корягін, Олена Олексіївна Попкова

Анотація


Розглянуто законодавчі та підзаконні нормальні акти, які регулюють порядок оплати праці у країнах СНД. Проведено дослідження відмінностей основних компонентів законодавства, які впливають на облік оплати праці країн СНД.


Ключові слова


країни СНД; оплата праці; законодавчо-нормативне регулювання оплати праці; бухгалтерський облік оплати праці

Повний текст:

PDF

Посилання


Богиня Д.П., Грішнова О.А. Основи економіки праці: Навч. посіб. –2-е вид. – К.:.Знання-Прес, 2001. – 313 с.

Государственный фонд социального страхования Республики Казахстан. Осуществление и порядок исчисления социальных обчислений. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.gfss.kz/ru/social/realization.

Кодекс законов о труде РФ от 25.09.92 N 3543-1. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lib.ru/PRAWO/kzot.txt.

Колот А.М. Оплата праці на підприємстві: організація та удосконалення. Монографія – К.: фірма “Праця”. – 1997. – 192 с.

Методические указания по статистике численности и заработной плате наемных работников. Утверждены приказом ДСС Республики Молдова № 87 от 29.07.2004. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.contabilsef.md/ libview.php?l=ru&id=2277&idc=225

Павловські Н., Анішина Н. Основні напрями подальшого реформування оплати праці в Україні // Соціальний захист. – 1999. – № 4. – С. 59-66.

Пенсионная система Республики Молдова. Страховые взносы и налогооблагаемая база. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pension.md/publications/ps/32.html.

Погорєлова О., Вишняк Н. Правові засади організації матеріального стимулювання праці персоналу. / О. Погорєлова, Н. Ришняк // Економіст – 2010 – № 7.

Социальный налог. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.karazhat.kz/articles/sotsialniy-nalog.

СоюзПравоИнформ. Законодательство стран СНГ. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://base.spinform.ru/index.fwx.

Трудовой кодекс Азербайджанской Республики от 1 февраля 1999 года № 618-IQ. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.caa.gov.az/ru/legislation/ 12.pdf.

Трудовой кодекс Республики Беларусь от 26 июля 1999 г. N 296-З. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://newsby.org/documents/kodeks/kod18.

Трудовой кодекс Республики Казахстан от 15 мая 2007 года № 252-III. . [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon.kz/141152-trudovojj-kodeks-respubliki-kazakhstan.html.

Трудовой кодекс Республики Молдова. Monitorul Offcial al Republicii Moldova Nr. 159-162 от 29.06.2003. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=326757〈=2.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.