DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2011-3(21)Ч.1-177-185

КОНТРОЛЬ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

Ольга Володимирівна Кантаєва, Микола Іванович Бабіч

Анотація


У статті розглянуто тлумачення економічних категорій “контроль” і “аудит”; досліджено характеристику нового поняття “контроль ефективності нематеріальних активів”; розкрито цілі, задачі та виділено етапи та об’єкти проведення контролю ефективності нематеріальних активів; удосконалено методику контролю ефективності використання нематеріальних активів, під якою розуміється перевірка економічності, продуктивності і результативності використання нематеріальних активів.


Ключові слова


контроль і аудит як економічні категорії; контроль ефективності нематеріальних активів; методика контролю використання активів; прийняття управлінських рішень

Повний текст:

PDF

Посилання


Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник / за ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – 3-є вид., перероб. і доп. – Житомир: ЖІТІ, 2001. – 672 с.

Жила В.Г. Ревізія і аудит / В.Г. Жила. – К.; МАУП, 1998. – 96 с.

Нематеріальні активи: правові та облікові аспекти: збірник систематизованого законодавства. – К.:Бліц-Інформ, 2009. – Вип. 6. – 192 с.

Усач Б.Ф. Контроль і ревізія: [Підручник] / Б.Ф. Усач. – К.: Знання-Прогрес, 2002. – 253 с.

Дікань Л.В. Контроль і ревізія: [навч. посіб., 2-ге вид.] / Л.В. Дікань – К.: Знання, 2007. – 327 с.

Економічний аналіз і діагностика стану сучасного підприємства: навчальний посібник / [Т.Д. Коростенко, Є.О. Підгора, В.С. Рижиков, В.А. Панков, А.А. Герасимов, В.В. Ровенська] – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 400 с.

Rathe A.W. Management controls in business, in Malcolm, D.G., and Rowe, A. J. (Eds.), Management Control Systems. Wiley, 1960.

Howell Robert A. Accounting Scandals: Where were the CFOs? // Business Strategy Review, Winter 2002.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.