LABORYZM. NAUKOWY PROGRAM BADAŃ W ZAKRESIE KAPITAŁU LUDZKIEGO I PRACY

Автор(и)

  • Mieczysław Dobija Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Poland

DOI:

https://doi.org/10.26642/pbo-2011-3(21)Ч.1-119-134

Ключові слова:

laborizm, sfera kapitału ludzkiego i pracy, model kapitału, oceny kapitału ludzkiego, program badań naukowych i pracy w stolicy

Анотація

Piętnaście lat badań doprowadziło do zbioru teorii, które przedstawiają współczesna wiedzę na temat kapitału ludzkiego i jego centralnej pozycji w ekonomii. Te badania zapoczątkowały alternatywne podejście do kapitału ludzkiego zasadniczo różne niż to, którego autorami są T. Shultz i G. Becker. Rdzeniem tego programu naukowego jest poprawne rozumienie kategorii kapitału jako zdolności do wykonywania pracy. Mając wypracowany model kapitału wiele pochodnych kategorii zostało poprawnie wyjaśnionych, w tym także kwestie pomiaru kapitału ludzkiego. Wiele oznak wskazuje, że jest to postępowy program badań.

Посилання

Atkins P., (2005), “Palec Galileusza. Dziesięć wielkich idei nauki”, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań [Galileeo’s Finger – The Ten Great Ideas of Science, (2003)]

Barburski J., Dobija M., (2007), Produktywność pracy w aspekcie makro i mikroekonomicznym, [w] Dudycz T., Tomaszewicz Ł., (red), Efektywność – rozważania nad istotą i pomiarem, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Blaug M., (1995), Metodologia ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1995.

Bliss J.Ch., (1975), Capital Theory and the Distribution of Income, Oxford: North-Holland.

Cieślak I., Dobija M., (2007), Teoretyczne podstawy rachunkowości kapitału ludzkiego, Zeszyty Naukowe nr 735, Akademia Ekonomiczna w Krakowie.

Dobija M., (1997), Ile powinien zarabiać anestezjolog?, Master of Business Administration, Nr 5.

Dobija M., (1998), How to place human resources into the balance sheet?, Human Resources Costing and Accounting, Vol. 3, No 1, Spring.

Dobija M., (2004), Analityczna funkcja produkcji, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, Nr 9(656)

Dobija M., (2007), Abstract Nature of Capital and Money, [w], Linda M. Cornwall (ed), New Developments in Banking and Finance, Nova Science Publishers, Inc., New York.

Dobija M., (2008), Labour productivity ratio and international comparison of economic performance – Formalization of the PPP theory and preliminary examinations, EMERGO, No. 1/2008, 2008, pp. 3-19.

Dobija M., (2009a), Produktywność pracy a rozmiar sektora publicznego, Master of Business Administration, nr 1(96), Styczeń – Luty 2009.

Dobija M. (2009b), Theoretical Grounds of Public Finance Reform, Argumenta Oeconomica Cracoviensia, No 5, 6-20.

Dobija M., (2010), Open source currency and balanced credit size, The Małopolska School of Economics in Tarnów, Research Papers Collection, Issue 2(16)

Dobija M (red)., (2010) Teoria pomiaru kapitału i zysku, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Dobija M., (2011), Abstract Nature of Money and the Modern Equation of Exchange, Modern Economy, 2011, 2, Published Online May 2011, (http://www.SciRP.org/journal/me)

Goetzmann W.N. i Ibbotson, R. G., (2005) "History and the Equity Risk Premium" (April 6, 2005). Yale ICF Working Paper No. 05-04. http://ssrn.com/abstract=702341.

Hellwig Z., (1997), Ekspansja gospodarcza Polski końca XX wieku, Wydawnictwo WSB

Ijiri Y., (1995), “Segment Statements and Informativness Measures, Managing Capital vs. Managing Resources.” Accounting Horizons. (Vol. 9. no. 3) pp. 55 – 67.

Kozioł W., (2007), Wykorzystanie analitycznej funkcji produkcji w procesie motywacji płacowej, Zeszyty Naukowe UEK, nr 752, Kraków.

Kozioł W., (2010), “Pomiar kapitału ludzkiego jako podstawa kształtowania relacji płac w organizacji” Praca doktorska, Biblioteka UEK, 2010, str. 191 – 195.

Kurek B., (2007), Hipoteza deterministycznej premii za ryzyko, praca doktorska (PHD thesis), Biblioteka UEK.

Kurek B., (2008), The risk premium estimation on the basis of adjusted ROA, [w:] Górowski I. (Ed.), General Accounting Theory. Evolution and Design for Efficiency, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warsaw, s. 375-392.

Kurek B., (2010), Historia badań kapitału i zysku, [w] M. Dobija (red), Teoria pomiaru kapitału i zysku, Wydawnictwo UEK, Kraków.

Mazur M., (1976), Cybernetyka i charakter, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.

McConnell C., Brue S., (1986), Contemporary Labour Economics, McGraw-Hill, N. Y.

McConnell C., Brue S., Macpherson, (2009), Contemporary Labour Economics, McGraw-Hill, N. Y.

Mirowski P., (1989), “More Heat than Light, Economics as social physics: Physics as nature’s economics”, Cambridge University Press.

Rushkoff D., (2008), “Open Source Currency”, [w] J. Brockman, What is your dangerous idea, Edge Foundation, Inc. Polish edition (2008) Niebezpieczne idee we współczesnej nauce, Smak Słowa, Sopot, pp. 244-244.

Woźniak M.G., (2004), Wzrost gospodarczy. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Wright R., (2000), “NONZERO. The logic of Human Destiny”, Polish edition: Prószyński i S-ka, Warszawa.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-07-09

Як цитувати

Dobija, M. (2015). LABORYZM. NAUKOWY PROGRAM BADAŃ W ZAKRESIE KAPITAŁU LUDZKIEGO I PRACY. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, (3(21)Ч.1), 119–134. https://doi.org/10.26642/pbo-2011-3(21)Ч.1-119-134

Номер

Розділ

Статті