DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2011-3(21)Ч.1-102-112

ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ВИГОТОВЛЕННЯ ПРОДУКЦІЇ В ЗАКЛАДАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

Ірина Володимирівна Десяткіна, Олена Миколаївна Глущук

Анотація


Удосконалено методику облікового відображення витрат обігу та витрат виробництва на підприємствах ресторанного господарства.

 


Ключові слова


підприємства ресторанного господарства; витрати обігу; витрати виробництва; методика облікового відображення витрат

Повний текст:

PDF

Посилання


Алексевич О. Як обліковувати виготовлення продукції в закладах ресторанного господарства / Ольга Алексевич // Все про бухгалтерський облік. – 2010. – №79. – с. 37-40.

Даньків Й.Я. Бухгалтерський облік у галузях економіки: [навч. посіб.] / Даньків Й.Я. , Лучко М.Р. , Остап’юк М.Я. – К.: Знання-Прес, 2003. – 206 с.

Дергільова Г.С. Облік і аналіз прибутку підприємств громадського харчування [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Дергільова Галина Сергіївна ; Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі. – Х., 2003. – 19 с.

Дзюба Н. Особливості обліку в закладах ресторанного господарства [Електронний ресурс] / Наталія Дзюба // Податки та бухгалтерський облік. – 2007. – №71. – Режим доступу до журн:http://www.nibu.factor.ua/ukr/golden/doc.html?id=2083

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 р. №291. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0893-99

Методичні рекомендації про впровадження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку у сфері громадського харчування та побутових послуг, гармонізованих з міжнародними стандартами, затверджені наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 17.06.2003 р. № 157. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uazakon.com/documents/ date_7o/pg_iugfwl/index.htm

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 “Запаси”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 20.10.99 р. № 246. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0751-99

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 “Витрати”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 р. № 318. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0027-00

Правила роботи закладів (підприємств) ресторанного господарства, затверджені наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 24.07.2002 р. № 219. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0680-02

Санитарные правила для предприятий общественного питания, включая кондитерские цехи и предприятия, вырабатывающие мягкое мороженое от 19.03.91 С изменениями и дополнениями, внесенными постановлением Главного государственного санитарного врача Украины от 23 января 2006 года № 2. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main. cgi?nreg=n0001400-91


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.