DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2011-3(21)Ч.1-87-95

ЗАРУБІЖНІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ ЙМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА НЕПЛАТОСПРОМОЖНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Олена Миколаївна Глущук

Анотація


Проаналізовано зарубіжні методи аналізу ймовірності банкрутства неплатоспроможного підприємства, визначено їх переваги, недоліки та можливість застосування на українській практиці.


Ключові слова


підприємство; неплатоспроможне підприємство; методи аналізу ймовірності банкрутства неплатоспроможного підприємства

Повний текст:

PDF

Посилання


Авдющенко А.С. Обґрунтування можливості використання агрегованого показника для оцінки економічного стану підприємства [Електронний ресурс]/ А.С. Авдющенко// Науковий вісник НГУ. – 2010. – №5. – С. 141 – 147. – Режим доступу до журналу.: http://www.nbuv.gov.ua/.

Барановська О.М. Аналіз фінансового стану як інструмент запобігання кризі та виведення підприємства з неї [Електронний ресурс]. /О.М. Барановська //Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2008. – № 12. – С. 36–40. – табл. 1. – Бібліогр. (5 назв.). – Режим доступу до журналу.: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vpabia/2008_12/stat/UDK%20334.htm.pdf.

Даниленко В.А. Застосування моделей діагностики банкрутства для оцінки фінансової стійкості промислових підприємств України [Електронний ресурс]/ А.В. Даниленко// Збірник наукових праць “Науковий вісник Академії муніципального управління”, серія “ЕКОНОМІКА” – випуск 7. – 2009 р.. – Режим доступу до журналу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvamu/Ekon/2009_7/09dvaeou.pdf.

Іванова М.І., Потьомкін Д.М. Порівняння методів діагностування банкрутства [Електронний ресурс]/ М.І. Іванова, Д.М. Потьомкін//Економічний простір: [збірник наукових праць]. – Видавництво Придніпровської державної академія будівництва і архітектури, 2009. №31. – С. 184 -200. – Режим доступу до журналу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ekpr/2009_31/Zmist/17PDF.pdf.

Іванюта С.М. Антикризове управління. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 288 с.

Макаренко І.О Алгоритм антикризового управління підприємством [Електронний ресурс] // І.О. Макаренко. - Актуальні проблеми економіки. – 2005. – № 3 (45). – С. 104 – 110. – Режим доступу до журналу.: http://www.nbuv.gov.ua/.

Модель Лиса [Електронний ресурс]. – Режим доступу: – http://afdanalyse.ru/.

Новые подходы к оценке вероятности банкротства Александр Колышкин, консультант по финансовому анализу и планированию КГ “Воронов и Максимов”, преподаватель экономического факультета СПбГ.

Овдій Л.І., Некрасова Я.А. Оцінка інвестиційної привабливості підприємств за допомогою статистичних моделей [Електронний ресурс]. / Л.І. Овдій, Я.А. Некрасова// Вісник Хмельницького національного університету. – 2009. – №4. – Т.2. – Режим доступу до журналу.: http://www.nbuv.gov.ua/.

Островська О.А. Удосконалення інструментарію прогнозування банкрутства підприємств [Електронний ресурс]/ О.А. Островська. – Режим доступу.: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vkib/2010_1/Ostrovska.html.

Підхомний О.М. Діагностика загрози банкрутства підприємств у системі фінансової безпеки економіки України [Електронний ресурс]./ Підхомний О.М., Вятрович О.З., Явна О.В.// Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : [збірник наукових праць]. – Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2010. – Випуск 5 (Т.1). – Режим доступу до журналу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Aprer/2009_5_1/35.pdf.

Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посіб. – К.: Знання, 2004. – 654 с.

Салила С.Я., Дацій Н.В., Корецький С.О., Несторенко Н.В., Салила К.С. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006.–274 с.

Сидяга Б.В. Прогнозування ймовірності банкрутства підприємства / Богдан Сидяга // Галицький економічний вісник. – 2009. – № 2. – С. 80-83. – (проблеми мікро- та макроекономіки України).

Терещенко О. О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч. посібник. – К.:КНЕУ, 2003.–554 с.

Хоменко И. Тестирование моделей прогнозирования вероятности банкротства транснациональных компаний в преддверии мирового финансового кризисна (на примере GENERAL MOTORS) [Електронний ресурс]./ И. Хоменко// Режим доступу: http://kibit.edu.ua/files/testing-models.pdf.

Черничко Н.В. Деякі проблеми моделювання діагностики банкрутства підприємства/ Н.В. Черничко // Науковий вісник. – Львів, 2005. – Вип. 15.2. – С. 291-295.

Sławomir Jędrzejewski Identyfikacja ryzyka upadłości przedsiębiorstw, Ostrów Wielkopolski, 2005, s. 120.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.