DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2011-2(20)-478-485

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ “АМОРТИЗАЦІЯ” ТА “ЗНОС”: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ

О. В. Щирська

Анотація


Уточнено сутність понять “амортизація”, “знос”, а також “амортизаційний фонд”.


Ключові слова


амортизація; знос; амортизаційний фонд; економічна сутність понять; історичний аспект

Повний текст:

PDF

Посилання


Благодатин А.А. Финансовый словарь / Благодатин А.А., Лозовский Л.Ш., Райзберг Б.А. – М.: ИНФРА-М, 2006. – VI, 378 с.

Большой экономический словарь / [А.Н. Азрилиян, О.М. Азрилиян, Е.В. Калашникова и др.]. – 4-е изд. доп. и перераб. – М.: Институт навой економики, 1999. – 1248 с.

Борисов А.Б. Большой экономический словарь / А.Б. Борисов. – М.: Книжный мир, 1999. – 895 с.

Бутинець Ф.Ф. Історія розвитку бухгалтерського обліку. Ч.I. Навчальний посібник для студентів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит” / Ф.Ф. Бутинець. – Житомир: ЖІТІ, 1999. – 928 с.

Бухгалтерський словник. / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ПП “Рута”, 2001. – 224 с.

Виговська Н.Г. Бухгалтерський облік: історичний аспект. Результати дисертаційних досліджень Житом. наук. бух. школи: Монографія. – Житомир: ЖДТУ, 2006. – 620 с.

Гаврилюк Л.І. Словник нормативних економічних термінів: Навчально-методичний посібник / Л.І. Гаврилюк. – Житомир: ЖІТІ. – 2002. – 184 с.

Гордієнко Д.Д. Економічний тлумачний словник. Понятійна база законодавства України у сфері економіки / Д.Д. Гордієнко. –К.: КНТ, 2006. – 308 с.

Дем’яненко М.Я. Проблеми амортизації в аграрному секторі АПК (обліково-фінансовий аспект). Моногр / М.Я. Дем’яненко, С.М. Євтушенко. – К.: ННЦ ІАЕ, 2006. – 178 с.

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1 / Редкол.: С.В. Мочерний (відп.ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.

Завадський Й.С. Словник економічних термінів: менеджмент, маркетинг, підприємництво. Навч.-метод. посібник / Й.С. Завадський, Г.В. Осовська, О.О. Юшкевич. – Житомир: ЖІТІ, 1999. – 444 с.

Загородній А.Г. Інвестиційний словник: Навч. Посібник / А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк, Г.О. Партин. – Львів: Видавництво “Бескид Біт”, 2005. – 512 с.

Золотогоров В.Г. Энциклопедический словарь по экономике / В.Г. Золотогоров. – Мн.: Полымя, 1997. – 571 с.

Коноплицький В. Це – бізнес: Тлумачний словник економічних термінів / В. Коноплицький, Г. Філіна. – К.: МСП “Альтерпрес”, 1996. – 448 с.

Мороз А.М. Банківська енциклопедія / А.М. Мороз. – 1993. – 328 с.

Мочерний С.В. Економічний словник-довідник / С.В. Мочерний. – Київ, 1995. – 368 с.

Мэтьюс М.Р., Перера М.Х.Б. Теория бухгалтерского учета: Учебник / Пер. с англ. под ред. Я.В. Соколова, И.А. Смирновой. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1999. – 663 с.

Науменко В.І. Словник термінів ринкової економіки / В.І. Науменко. – Київ, 1996. – 288 с.

Справочник финансиста промышленного предприятия / Под ред. проф. Жевтяка П.Н. и др. Изд. 2-е переработ. и доп. М.: “Финансы”, 1972. – 447 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.