DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2011-2(20)-468-477

АНАЛІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ МАШИНОБУДІВНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ ЗАПОРІЗЬКОГО РЕГІОНУ

Алла Василівна Череп, Анастасія Павлівна Пухальська

Анотація


Здійснено систематизацію підходів до економічного аналізу забезпечення та ефективності використання нематеріальних активів (НМА). Запропоновано комплексний підхід до аналізу і оцінки ефективності використання НМА машинобудівними підприємствами. Зроблені висновки щодо розрахованих економічних параметрів використання НМА великими підприємствами машинобудівної галузі Запорізького регіону.


Ключові слова


Запорізький регіон; машинобудівні підприємства; нематеріальні активи підприємств; економічний аналіз забезпечення нематеріальних активів; ефективність використання нематеріальних активів

Повний текст:

PDF

Посилання


Інтелектуальна власність: теорія і практика інноваційної діяльності: Підручник / За ред. проф. М.В. Вачевського. – К.: ВД Професіонал, 2005.– 448 с.

Савицкая Г.В. Экономический анализ: Учеб., 9-е изд., испр. / Г.В. Савицкая – М.: Новое знание, 2004. – 640 с.

Попович П.Я. Економічний аналіз діяльності суб’єктів господарювання: Підручник. / П.Я. Попович – Тернопіль: Економічна думка, 2001. – 454 с.

Шеремет А.Д. Методика финансового анализа / А.Д. Шеремет, Р.С. Сайфулин – М.: ИНФРА-М, 1995. – 176 с.

Райковська І.Т. Економічний аналіз забезпеченості та ефективності використання нематеріальних активів: методичний підхід [Електронний ресурс] / І.Т. Райковська // Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/portal/Soc_gum/Vzhdtu_ econ/2009_1/21.pdf

Державна установа “Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України”. Бази даних. [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.smida.gov.ua/bd


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.